Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

P-I Ahlbäck (S): Enbart goda ämneskunskaper räcker inte

Enligt aktuell forskning är utbildade lärare en av de viktigaste faktorerna för barns och ungdomars möjlighet att nå framgång i sina studier.

Annons

Diskussionen kring skolan har varit och är polariserad där sakernas tillstånd oftast beskrivits i svart eller vitt. Skolans problem och i vissa delar svaga resultat har i stor utsträckning beskrivits som en brist på ämneskunskaper.

Förslaget till ny lärarutbildning betonar också lärares behov av förstärkta ämneskunskaper och renodling av undervisningsämnena. Ämnesdidaktikens betydelse poängteras i förslaget, vilket också är en viktig aspekt.

Vad som inte berörs men som jag tycker är ett stort bekymmer är skolans oförmåga att integrera kärn- och karaktärsämnen på de yrkesförberedande programmen. Detta borde uppmärksammas genom att ämneslärarnas förmåga att sammanhangsanpassa didaktiken och låta till exempel programmålen få större genomslag i kärnämnesundervisningen lyfts fram.

Ett förslag som jag också motionerat till fullmäktige i Västerås ska genomsyra kommunens gymnasieskolor, men fått avslag på av den moderatledda majoriteten.

Lyckligtvis uppvisar förslaget till ny lärarutbildning också en mer nyanserad analys än bara mer ämneskunskaper. Behovet av både generella kunskaper och färdigheter som krävs för att fungera i yrkesrollen lyfts fram i förslaget.

Aldrig så goda ämneskunskaper kan inte kompensera brister i förmågan att kunna entusiasmera, motivera, levandegöra eller bekräfta eleverna och få dem att känna lust att lära. Väl utvecklad kunskap och förmåga att analysera, bedöma och betygssätta är också kärnan i en lärarroll som bidrar till en likvärdig skola.

Den gemensamma utbildningsvetenskapliga kärnan verkar väl avvägd i form av centrala områden för en blivande lärare.

När det gäller kompetensbehoven för blivande lärare tar förslaget upp vissa specifika kompetenser som sex och samlevnad eller trafikkunskap.

Förslaget nämner i det sammanhanget möjligheten att kunna använda sig av extern kompetens på vissa områden.

Jag vill i det sammanhanget betona vikten av lärarnas och skolans ansvar för att i mycket större utsträckning interagera med det omgivande samhällets aktörer.

Det belyser lärarens behov av kunskap och förmåga att skapa pedagogiska förutsättningar för andra, som med viktiga kunskaper kan bidra till verksamheten. Det är också ett förslag som jag också motionerat om till fullmäktige, i vilket arbetsmarknadens parter skulle garanteras möjlighet att delta med information om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.

Den avslogs också av den moderatledda majoriteten i Västerås.

När det gäller vuxenutbildningsområdet finns några viktiga aspekter. I förslaget anförs att det är svårt att möjliggöra en specifik lärarutbildning med inriktning mot vuxenutbildningen. Skälet för detta är att de olika formerna inklusive folkbildningen är så olika att det är svårt att definiera gemensamma kunskapsbehov.

Som ordförande för två folkhögskolor, Västerås och Bergslagens folkhögskolor, är jag av den uppfattningen att i en kommande ämneslärarutbildning ska det finnas ett tydligt vuxenpedagogiskt alternativ. Det bör också utredas om inte möjlighet till inriktning och fördjupning mot folkbildningsområdet skulle kunna utgöra ett valbart alternativ.

Förslaget till ny lärarutbildning föreslår också att folkhögskollärarexamen ska ersättas med den alternativa ingången till ämneslärarexamen. Det kan vara ett intressant alternativ för den studerande då möjlighet till alternativa arbetsområden ökar.

Det är viktigt att understryka att det folkbildningsprofilerade innehållet i utbildningen inte vattnas ur. Den utökade utbildningsvetenskapliga kärnan måste därför behålla centrala delar av det som konstituerar folkbildningsinriktningen.

Det remissvar som föreslås från Västerås kommun tar inte alls hänsyn till ovanstående synpunkter, vilket vi kommer att reservera oss emot.

Per-Inge Ahlbäck

andre vice ordförande

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons