Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

P-I Ahlbäck (s): Gymnasie­skolan behöver förändras

Annons

Gymnasieskolan står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara några år sedan. I dag anser vi socialdemokrater fortfarande att det krävs en gymnasieutbildning med behörighet för alla elever för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer komplicerat och kunskapsintensivt samhälle. En behörighet som skolan ska ge alla gymnasieelever. Unga som inte får med sig tillräckliga kunskaper i gymnasiet och som inte lyckas ta igen det senare har svårt i dag och kommer att få det än svårare i framtiden. Därför behöver det göras förändringar

i gymnasieskolan.

Kvalitet och resultaten behöver bli bättre på alla utbildningar. Ett tydligare fokus måste läggas på att stärka yrkesutbildningarna. Mer måste göras tidigt i grundskolan så att alla klarar målen, men det behövs också en nystart i tänkandet för att stötta elever som inte klarar behörighetskraven idag. Att ställas vid sidan om genom en gammalmodig lärlingsutbildning som den borgerliga Västeråsalliansen genomför är ingen lösning. Insatser kommer då att behövas senare, men blir svårare och dyrare. Gymnasieskolan måste, på ett helt annat sätt än vad som sker i dag och som alliansen i Västerås driver med Roger Haddad (fp) i spetsen, förändras genom en större samverkan med företag, arbetsliv och högre utbildning för att höja kvalitén.

Nya initiativ behövs, inte gamla redan beprövade och förkastade, för att brygga över till arbetsmarknaden och/eller till vidare studier. Vi står nu i Västerås inför stora ungdomskullar som de närmaste åren kommer att lämna gymnasieskolan. Alla kommer att behövas på arbetsmarknaden och i samhällslivet men om vi inte anstränger oss mer är risken stor att det uppstår ett glapp innan 40-talisterna går i pension. Ett glapp som leder till att många ungdomar ställs utanför och får svårt att senare komma tillbaka.

Gymnasieskolan behöver ge mer kunskap till fler, inte mindre kunskap.

Morgondagens arbetsliv och samhälle kräver gedigna kunskaper av alla anser vi socialdemokrater men även arbetsmarknadens parter. Inom ramen för en sammanhållen gemensam gymnasieskola vill vi att eleverna ska kunna välja mellan tydliga inriktningar som syftar till vidare studier eller till ett yrke. Samtliga utbildningar ska leda till en tydlig gymnasieexamen och ge gedigna kunskaper i kärnämnena så att alla blir väl rustade att klara arbetslivet, samhället och fortsatt utbildning.

Gymnasieskolans innehåll och utbildningsinriktningar behöver också förnyas och moderniseras för att bättre avspegla behoven i dagens arbetsliv och samhälle så att dagens unga kan svara upp mot de utmaningar Sverige och Västerås står inför i en allt mer globaliserad värld. Det kräver ett större inflytande från arbetsliv och det omgivande samhället men också tydligare prioriteringar av utbudet av utbildningar så att det motsvarar arbetsmarknadens behov. Inget av detta beaktar Roger Haddad i alliansens förändringar av gymnasieskolan.

Vi vill se fler nya program och linjestrukturer med nya utbildningsinriktningar som attraherar både killar och tjejer. Det kan exempelvis vara utbildningar som innehåller både vård och teknik eller kombinerar bygg och arkitektur.

Vi socialdemokrater vill införa en ny gymnasial lärlingsutbildning med samma innehåll och mål som de yrkesförberedande programmen men där utbildningen förläggs till stor del på arbetsplatser. Vi vill skapa särskilda kursplaner i svenska, engelska och matematik anpassade för varje yrkesutbildning utifrån arbetslivets krav - men utan att sänka kraven, utan att ta bort högskolebehörigheten och utan att skapa återvändsgränder.

Vi är övertygade om att motivation och resultat ökar avsevärt om eleverna ges möjlighet att arbeta med dessa ämnen i sitt yrkesmässiga sammanhang, men vi är bestämt emot att sänka ambitionerna. Det var därför vi reserverade oss mot beslutet att genomföra en gammalmodig lärlingsutbildning.

Alla behöver gedigna kunskaper i kärnämnen för arbetslivet, samhället och som grund för fortsatt kompetensutveckling och utbildning hela livet.

Per-Inge Ahlbäck

andre vice ordförande

utbildningsnämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons