Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

p27svar fr walldén landst

Annons

Pensionärer är

en stark grupp Pensionärsföreträdarna Gun Rautio och Sven Larsson har den 23 mars ställt frågan "Vilka är dessa med stor makt?" med anledning av det svar jag givit i en tidningsintervju där jag blev tillfrågad om rapporten "Medborgarviljan i Västmanland".

I rapporten redogör utredarna för problemen som den svenska demokratin brottas med, att vissa grupper är starkt underrepresenterade i demokratiska sammanhang och att detta efterhand undergräver trovärdighet och legitimitet för den politiska processen. Exempel på grupper som är underrepresenterade är invandrargrupper och unga ensamstående mödrar. Organiserade pensionärer tillhör inte dem som är underrepresenterade eller har svag ställning. Tvärtom, svaret på er fråga är att just att pensionärer är en grupp som har en stark ställning.

Skribenterna leder själva detta påstående i bevis genom att påtala att det står i landstingets reglemente att pensionärsrådet är ett remissorgan och att man har överläggningsrätt. Vilka andra grupper av medborgare har dessa rättigheter gentemot landstinget? Inte barn eller ungdomar och inte den förvärvsarbetande delen av befolkningen. Är det rätt och demokratiskt riktigt? Ni vädrar missnöje över beslut som landstinget fattat om sjukvårdsstruktur, patientavgifter och remissregler som gäller alla västmanlänningar. Ni säger att ni skulle avrått landstinget från att besluta om ändrad remisshantering och fortsätta låta patienter åka till annat landsting för operation. Men ni säger ingenting om hur ett sådant beslut ska betalas. Vart ska räkningen skickas? Till nästa generation?

Ni undrar vidare över vilka frågor jag avser när jag säger att pensionärs- och handikapprådet ofta tar upp rena verksamhetsfrågor. Det framgår väldigt tydligt i projektrapporten (sidan 18) som redovisar en kartläggning över vilka frågor som hanterats i dessa råd under 2003. Några exempel: Smala britsar på akutintaget, inköp av bladderscanner, elmanövrerade sängar med mera.

Ni menar också att jag har framfört förklenande omdömen om pensionärernas organisationer. Jag kan inte minnas att jag uttalat något förklenande omdöme om pensionärsorganisationerna, utan jag är rädd att det är er egen tolkning. Det jag säger är att även andra grupper än pensionärerna måste få komma till tals, och det tycker inte jag är förklenande gentemot pensionärerna.

Vidare säger ni att jag inte skulle respektera den representativa demokratin i olika folkrörelser. Jag har överhuvudtaget inte diskuterat demokrati eller beslutsformer inom folkrörelser eller andra intresseorganisationer. Det jag har talat om gäller hur den representativa demokratin på landstingsnivå fungerar och skulle kunna utvecklas. Det handlar om det svenska folkstyrets regionala nivå där alla medborgare i länet är berörda.

Slutligen: Min uppfattning är inte att ni som pensionärer inte skulle ha möjlighet till inflytande. Jag tycker däremot att det är viktigt att vi som är förtroendevalda även når och månar om andra grupper.

Den samhällsservice som vi förtroendevalda beslutar om gäller ju alla medborgare i länet. Jag ser fram emot att kunna föra framåtsyftande samtal med er och andra grupper om hur vi tillsammans ska kunna utveckla nya och bra former för dialog och meningsutbyte så att vi stärker legitimiteten för de demokratiska processerna och beslut som fattas av oss förtroendevalda.

OLOF WALLDÉN

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons