Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Papperskorgen rätta stället för nytt lagförslag

Ett förslag om en ny kollektivtrafiklag har lagts fram. Den får betydande konsekvenser för kommuner/landsting/regioner och kommunalförbund om den tas av riksdagen.

Annons

Det är mycket omfattande förändringar som föreslås, till exempel föreslår utredaren att nuvarande särskilda huvudmän för kollektivtrafiken ska ersättas med en kollektivtrafikansvarig myndighet på såväl regional nivå – kan innebära landsting/regioner och kommunalförbund – som på nationell nivå. Den ansvariga myndigheten på regionalnivå ska ansvara för att kollektivtrafik finns men man måste ge företräde till privata intressen att bedriva den kommersiellt på de lönsamma linjerna.

Dessutom vill utredaren att verksamheter som ligger på kommunerna såsom skolskjuts och färdtjänst, ska läggas på regional nivå. Vilka konsekvenser får det?

Även riksfärdtjänst och ersättning för sjukresor samt handikappsanpassning föreslår man överföras till den eventuellt nya regionala myndigheten. Däremot är förslaget att plan och bygglagen bör ändras så att kollektivtrafiken stärks i fysisk planering något positivt.

I utredningen påstås syftet vara att sätta individens behov i centrum såsom att resan ska vara pålitlig, enkel och användbar. Men tyvärr verkar inte det gälla resenär i glesbygd och i icke tätbebyggda områden, eftersom de nationella och de internationella marknadskrafterna ska släppas fria där linjerna är lönsamma.

Men den nya regionala kollektivtrafikmyndigheten ska ansvara för att kollektivtrafik ska finnas i dessa områden utan att nya statliga pengar föreslås. Tidigare har kommuner och län haft ett länstrafikbolag som fått budgeten i balans genom att ha ansvar för både de lönsamma och de olönsamma linjern. Vilka konsekvenser får det nya förslaget?

Alla vet att den olönsamma men viktiga glesbygdstrafiken betalas solidariskt av de lönsamma linjerna, men nu ska kommersiella intressen få företräde på de senare. Men marknaden ska inte ha något ansvar för att trafiken ska fungera pålitligt, enkelt och användbart utan ansvaret har den regionala myndigheten för både de lönsamma och de olönsamma linjerna. Dessutom har den regionala myndigheten ansvaret för att upphandla aktörer som vill köra på de olönsamma linjerna.

Det talas om 3-månaderskontrakt och om det inte fungerar ska den regionala myndigheten gå in. Vem vill det? Hur ser den trafiken ut?

Var finns samhällsansvaret i utredningen? Var finns vår vision om ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle – för det betyder väl en levande landsbygd och tät-orter i vårt långa land? Eller ska vi alla bli stockholmare, malmöbor eller göteborgare, eftersom det är bara i storstäderna som kollektivtrafiken är lönsam?

Vi vill alla ha en planet där våra framtida generationer kan bo. Därför måste vi öka kollektivtrafiken, öka linjeutbudet och tider, ta bort skatteavdragsmöjligheterna för bilen och ge ett avdrag för att åka kollektivt i stället! Satsa nu på utbyggd infrastruktur i spår, biogas- och elbussar samt miljösmarta jobb! Släng förslaget om den nya kollektivtrafiklagen i papperskorgen!

Marja Ramsin

Miljöpartiet de gröna i Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons