Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Patientanhörig: De neurologiskt sjuka måste prioriteras högre

Här på VLT:s debattsida den 18 december fanns det en intressant artikel med rubriken "Önskas: Vårdval habilitering för barn med cp-skador."

Annons

Det önskas även "Vårdval rehabilitering" för neurologiskt sjuka patienter av Västmanlands landsting. Som anhörig till en MS-patient blir man förvånad över hur lite resurser som satsas på rehabilitering just för neurologiskt sjuka i detta landsting.

Den 11 april i år skrev Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) en artikel om att landstinget i Västmanland är dåligt på

rehabilitering. Dessutom hade 13 specialistläkare i neurologi infört en debattartikel i Dagens Nyheter den 1 april i år om att svensk högspecialiserad vård (neurosjukvården) är bland de sämsta i Västeuropa.

Där skrevs det bland annat att i Sverige finns cirka 400 neurologspecialister, vilket är hälften så många räknat per invånare som i Danmark, Norge och Finland.

Dessutom nämndes i artikeln att det saknas neurologkliniker på länssjukhusen och där neurologer ofta är anställda vid invärtesmedicinska kliniker. Så är fallet även på Centrallasarettet i Västerås. Här sorteras neurologmottagningen under Medicin, så patienterna hittar knappt dit.

Det finns neurologer på Centrallasarettet som neurologiskt sjuka patienter får träffa några få gånger under året. Diagnosställandet är en sak, men det räcker inte för den gruppen av patienter. Här måste det även finnas en välfungerande rehabiliteringsverksamhet för just dessa patienter, för att kunna upprätthålla eller återskapa olika slags funktionsförmågor.

Den 6 december tog radioprogrammet P1 upp de neurologiskt sjukas situation när det gäller rehabilitering, med ansvariga politiker inom regeringen som Kenneth Johansson(c), ordförande i socialutskottet, och Gunnar Axén(m), ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Politiker och andra företrädare för regeringen var även inbjudna dagen därpå på NHR:s konferens om neurologins upprustning. Cirka 30000 personer har skrivit under Neurologiupproret 2007, som lämnades till politikerna under konferensen. Syftet med uppvaktningen av politikerna var bland annat att de neurologiskt sjuka skall få ta del av regeringens stora satsning nästa år på rehabilitering.

Vissa landsting, som till exempel Västerbottens läns, fungerar väldigt bra när det gäller rehabilitering av neurologiskt sjuka. Där sätts det upp rehabiliteringsplaner för patienterna och man tycker att det är viktigt att fånga upp patienter i inledningsskedet.

Som patientanhörig får man uppfattningen att Västmanlands landsting varken har rutiner för hur rehabiliteringen skall fungera på ett effektivt sätt, för samarbetet mellan olika verksamheter, vilka dessutom finns inom olika divisioner, eller för kvalitetssäkring och uppföljning. Information om patientens rättigheter till rehabilitering tycks inte finnas för neurologiskt sjuka patienter. Även om det existerar ett så kallat NS-team så vet nog många patienter inte om att det finns och det erbjuds inte all den hjälp som finns att läsa om i broschyren.

Som patientanhörig vill jag att landstinget undersöker hur mycket pengar det satsas på rehabilitering av neurologiskt sjuka och på vilken sorts rehabilitering. Man borde även granska hur samarbetet mellan divisionerna fungerar sinsemellan efter att det har ställts en viss diagnos, exempelvis MS.

I vilken mån kan specialistläkarna påverka resurstilldelningen inom neurologiområdet så att denna patientgrupp blir lika synlig som till exempel cancer- eller hjärtpatienter och därmed kan få den vård som den behöver?

Rehabiliteringen för neurologiskt sjuka måste ges en högre prioritet i Västmanlands landsting om man på allvar vill bidra till regeringens mål att stoppa inflödet av nytillkomna "sjukpensionärer".

Ines Vikblom

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons