Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pendeltåg utan konkurrens

Annons

Effektiva allmänna kommunikationer är viktigt för miljön och som komponent i den region- förstoring som sker i till exempel Mälardalen. Tåget har i detta sammanhang en mycket viktig roll eftersom det är en pendlingsform som erbjuder låg miljöbelastning och hyggligt snabba transporter.

SJ framhåller gärna och ofta sin gröna sida. För att SJ skall vara miljövänligt räcker det dock inte med att det finns tekniska förutsättningar för att producera tjänsten miljövänligt, tjänsten måste också produceras i rätt kvantitet! Eller annorlunda uttryckt: rätt mängd människor måste välja att använda tåget för sin dagliga pendling mellan till exempel Västerås och Stockholm.

Hur många som väljer att pendla med tåget beror på flera saker: turtäthet, service ombord, bekvämlighet, tillgängliga alternativ och naturligtvis priset. En förutsättning för att samhället fullt ut skall kunna utnyttja de positiva miljö- och regioneffekter som tåget kan ge är att priset på pendling är rätt; inte för högt och inte för lågt. Priset är för lågt om pendlarnas samlade avgifter på en viss sträcka inte täcker de associerade kostnaderna. Priset är å andra sidan för högt om den operatör som, i det här fallet via monopol, tillhandahåller pendlingstjänsten utnyttjar sin marknadsmakt och tar ut ett betydligt högre pris än det som motiveras av kostnaderna som är förknippade med produktionen av tjänsten.

Minst två samhällsekonomiskt negativa effekter uppstår om priset är för högt. Dels minskar incitamenten att pendla med tåg vilket ger återverkningar på miljön. Dels kan ett högt pris ha hämmande effekter på regionförstoringen och skapa inlåsning, det vill säga människor väljer att inte pendla för att det är för dyrt i förhållande till intäkterna som ett arbete på annan ort ger. Notera att det senare inte endast påverkar de individer som väljer att avstå från att pendla utan även andra på den lokala arbetsmarknaden genom undanträngning.

Rätt pris på en vara eller tjänst kan under vissa förutsättningar skapas på en marknad som kännetecknas av fullständig konkurrens, alltså en marknad där flera köpare och säljare möts. Av olika anledning är det svårt att närma sig en situation med fullständig konkurrens på tågmarknaden. På rena pendlingssträckor är förutsättningarna dock bättre. Det är eftersträvansvärt att samhället även i den rådande marknadssituationen försöker uppnå de priser på pendling som skulle infinna sig om marknaden var mer öppen. Detta gynnar miljön och det gynnar regionförstoringen.

Information om resultat, intäkter, antal resenärer eller beläggningsgrad på olika linjer redovisas inte av SJ, vilket alltså gör det svårt att avgöra om SJ är miljövänligt. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att sträckorna Västerås-Stockholm och Uppsala-Stockholm utmärker sig som dyra pendlingssträckor i förhållande till andra inom TiM-regionen oavsett om man beräknar priset per minut eller kilometer. Antingen innebär detta att tillhandahållandet av tjänsten blir dyrare ju fler som åker eller att SJ utnyttjar sin monopolmakt och tar bra betalt där antalet resenärer är stort.

För att SJ skall kunna betraktas som miljövänligt måste intäkterna på respektive linje motsvarar de associerade kostnaderna. Det är naturligtvis SJ:s sak att redovisa att så är fallet! Frånvaron av sådan redovisning ger en fingervisning om att den frukt som monopolisten skördar sannolikt är ganska söt!

Magnus Sjöström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons