Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Per Dahlberg: Ett missvisande mått på ohälsa

Forskare vid Karolinska Institutet har i två ­olika studier undersökt anställda både i offentlig och privat sektor och kommit fram till att de som går till jobbet trots att de borde vara hemma löper en större risk att må sämre och bli sjukskrivna längre fram, detta framgår i studien.

Annons

De fann också att åtgärder som framtagits för att minska sjukskrivningarna kan få motsatt effekt. Det är därför av stor vikt att även följa upp sjuknärvaron både på den enskilda arbetsplatsen och i samhället när satsningar på minskad sjukfrånvaro genomförs. Sjuknärvaron har alltså ett starkare samband med hur folk mår än sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är därmed ett missvisande mått på ohälsa för allt större grupper anser forskarna.

De yrkesgrupper som undersökts är lärare och olika akademikergrupper samt även slumpmässigt utvalda ur befolkningen. Ett av resultaten som framkommit är hur ”ersättningsbar” man är, ju svårare en person var att ersätta, tydligare var sambandet mellan sjuknärvaro och dålig hälsa. De faktorer som undersökts är, hälsotillståndet, privatekonomin och arbetsorganisationen.

Lärare som blir sjuka vet många gånger om att det innebär ett merarbete för dem för de får både informera och efterarbeta när en vikarie ersatt dem.

Många arbetsgivare anser att när deras sjukfrånvaro gått ned och de berättar om lyckade satsningar så har de inte undersökt sjuknärvaron. Klimatet på arbetsplatserna även inom den kommunala verksamheten har blivit tuffare, med stora krav på effektiviseringar samt försäkringskassans hårdare regler gör i dag att medarbetare inte vågar vara sjuka, för att på sikt att hamna i ett utanförskap. Inom Lärarförbundets medlemskår ökar antalet som hamnar eller riskerar att hamna i detta utanförskap.

Minskningen av sjukskrivna inom kommunen bottnar inte alltid i lyckliga lösningar för den enskilda medarbetaren utan den krassa verkligheten är att kan man inte prestera så avslutas anställningen.

Forskaren Gunnar Aronsson och hans kollegor menar att det moderna arbetslivet går emot en ökad polarisering, med en grupp i den ekonomiska marginalen och en grupp med stor handlingsfrihet i jobbet. Det är i dessa två grupper som sjuknärvaron verkar vara mest utbredd, vilket då tyder på att för allt fler så blir sjukfrånvaron ett vilseledande mått på hälsa.

Varannan anställd säger att de gått till arbetet minst två gånger det senaste året, trots att de borde stannat hemma och vara sjukskriven. Det framgår av SCB:s arbetsmiljöundersökning.

Sjuknärvaron är vanligast bland kvinnliga grundskollärare, 63 procent och förskollärare 59 procent och bland männen, universitet, gymnasie- och grundskollärare är det 55 procent som uppger att de gått till jobbet när de borde stannat hemma, detta framgår av undersökningen. I brist på anpassade arbetsuppgifter för dem som inte presterar tillräckligt och Försäkringskassan nya regler är ett hot mot en ”friskare” arbetsmarknad.

Per Dahlberg

ordförande, Lärarförbundet i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons