Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Per Wernberg: Vattenkraften är färdigutbyggd

Sverige ska göra en storskalig satsning på vindkraft med produktionsmålet 30 terawattimmar. När det inte blåser tillräckligt minskar givetvis elleveranserna från vindkraftverken och andra kraftslag får gå in med så kallad reglerkraft.

Annons

Vattenkraften kan snabbt kompensera bortfallet och därför tror en del att orörda strömsträckor måste byggas ut. Enligt expertberäkningar kommer befintlig vattenkraft helt kunna ersätta bortfall av vindkraft.

Energieffektiviseringar kan ge en sparpotential på 30-50 procent enligt en forskarrapport från Linköpings universitet. I Tyskland och Danmark arbetar man med småskalig elproduktion i form av bland annat solcellpaneler i byar och bostadsområden där invånarna både konsumerar och levererar el. ABB visade i början av maj på Elfackmässan i Göteborg att man är med i utvecklingsarbetet av detta smart-el-system (Smart Grids). 

För att möta EU: s nya hårda enegibesparingskrav presenterade ABB också en ny processmotor på mässan. Elkonsumtionens minskning gör att lagringskapaciteten i vattenmagasinen blir tillräckligt stor utan tillkommande befarade strandskador. Elbilarnas elbehov liksom elexport ska också rymmas i den framtida elproduktionen utan att orörda vattendrag ödeläggs.

Riksdagen har bestämt att vattenkraften ska svara för 66 terawattimmar av vår elproduktion, ett mål som är uppnått. Stora mark-arealer, främst i Norrland, har utarmats genom regleringsmagasin och torrlagda strömsträckor. Detta offer har vi fått acceptera för vår välfärd. Kvarvarande strömvatten, de fyra nationalälvarna och alla andra orörda strömvattendrag, får inte röras om vi ska bevara unik natur för biologisk mångfald och sportfiske. 

Genomförandet av vattenförvaltningen enligt EU:s vattendirektiv innebär att Sverige bland annat ska fastställa kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för alla vattenmiljöer. Då det gäller vattendrag med många kraftverksdammar betecknas de ha ”måttlig potential” och målsättningen är att de ska ha uppnått ”god potential” år 2021.

Detta mål kan nås genom minimitappningar och fiskvandringsvägar förbi dammarna. Den förlust av vattenkraftsel som uppstår genom sådan sidotappning kan kompenseras genom ökad produktion efter utbyte av gamla ineffektiva turbiner och generatorer. Inga vatten får försämras enligt direktivet. Detta krav torde omöjliggöra fortsatt vattenkraftsutbyggnad.

Ett antal strömsträckor runt om i landet har räddats som naturreservat som till exempel Sörkvarnsforsen i Kolbäcksån. I Vilhelmina räddades Vojmån förra året genom en lokal folkomröstning. 

Nu fortsätter vi i Älvräddarna tillsammans med Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen att sprida information om att vattenkraften är färdigutbyggd och att kvarvarande orörda vattendrag är en resurs för den bio-logiska mångfalden, sportfisket, friluftslivet och upplevelseturismen.

PER WERNBERG

Hallstahammar,

styrelseledamot

i Älvräddarnas samorganisation

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons