Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pia Nilsson (S): Regeringens politik för järnvägen är ohållbar

Situationen för det svenska järnvägssystemet är alarmerande.

Annons
Nya prövningar hotar. Socialdemokraterna kräver stora investeringar för att undvika framtida järnvägskaos.

Behoven är skriande och bristerna är enorma vad gäller punktlighet, robusthet och kapacitet. Det går inte längre att skylla på isbildning och kyla – problemen finns oavsett årstid. Det går heller inte att ensidigt lägga skulden på SJ eller andra enskilda operatörer. Järnvägen är ett komplext system där verksamheterna måste samordnas för att det ska bli så bra som möjligt för oss resenärer.

Regeringens avreglering av järnvägen riskerar dessvärre att leda till ytterligare oreda. Hur köper man en hel resa med byten mellan olika aktörer om det inte finns en samordning med tider och biljetter? Några svar på hur detta ska kunna tillgodoses har inte regeringen.

Det stora grundproblemet för tågtrafiken är kapacitetsbristen. I stället för att ta itu med att det är fullt på spåren har regeringen ägnat sig åt att avreglera, bolagisera och privatisera trafikpolitiken. Man överlåter åt marknaden att lösa en av de viktigaste samhällsfunktionerna. Det är inte seriöst.

Trafikförseningarna för dem som pendlar till arbetet i storstadsregionerna kostar samhället årligen 11 miljarder kronor. Hårdast drabbad är Stockholm. Om det inte genomförs omfattande satsningar för att förbättra framkomligheten kommer kostnaderna att öka ännu mer, vilket i förlängningen kan leda till begränsade tillväxtmöjligheter.

Regeringens utredare Lena Erixon bedömer att det kommer att behövas totalt 63 miljarder kronor för att täcka behovet av reinvesteringar och underhåll de kommande 10 åren. Förutom detta behöver ett antal viktiga kapacitetshöjande objekt tidigareläggas för att komma tillrätta med de stora flaskhalsarna.

Trots det akuta behovet av ökade resurser till järnvägsunderhåll och investeringar i nya spår gör regeringen precis tvärtom och halverar nyinvesteringarna jämfört med föregående mandatperiod. Detta är ohållbart.

Redan i våras presenterade vi socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett förslag om att satsa ytterligare 101 miljarder till järnvägar och övrig kollektivtrafik fram till år 2021. I förslaget ryms även satsningar på höghastighetsbanor som vi föreslår ska lånefinansieras via Riksgälden eftersom det handlar om investeringar av strategisk karaktär för framtiden.

Vi kommer inför höstens budgetarbete följa upp våra förslag och göra avstämningar mot det arbete som pågår för att fördubbla kollektivtrafiken till år 2020, där investeringar av nya järnvägsobjekt och satsningar på ett anständigt underhåll är avgörande kuggar.

Det behövs även en skyndsam översyn av hur järnvägsunderhållet organiseras. Vi menar att det finns skäl att återföra underhållet till Trafikverket. De extrema kraven på samordning med spårhållaren gör att det finns klara fördelar med att bedriva verksamheten i egen regi.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons