Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Planera för kärnkraft i stället

Annons

Allt fler politiker talar om vindkraft som hörnstenen i motverkan av klimatförändring och regeringens mål är att årligen kunna producera tio terawattimmar år 2015. Denna entusiasm gör dock inte vindkraften till en fullvärdig tillgång i landets elförsörjning. Vindkraften har låg tillgänglighet och får därmed endast ses som ett bränsletillskott i den totala elproduktionen. För att kunna garantera att elkraft varje sekund finns att tillgå krävs samtidig elproduktion som täcker eller överstiger belastningen.

Förra året var vindkraftens tillgänglighet i snitt över alla Sveriges snurror 20,3 procent eller 1780 fulleffekttimmar av årets 8760. En katastrofalt låg siffra ur försörjningssynpunkt, en siffra som är ungefär oförändrad år från år och land från land. Danmark hade år 2005 16,8 procent och Tyskland 16,4 procent.

Vindkraft kräver därför "bakjour" av annan kraftkälla. Eftersom denna bakjour måste köra 80 procent av tiden förstår var och en att ingen del av vindkraftens installationskostnad kan motiveras av elförsörjning. Värdet av vindkraft ur eleffektsynpunkt är noll.

Internationell statistik visar att drifttiden för vindkraftverk är 2100 timmar per år med fulleffekt. Som jämförelse är den för vattenkraft cirka 3700 timmar (torrår) och för kärnkraft cirka 7 500 timmar.

För elkonsumenterna kostar vindkraften 2-10 gånger mer än andra alternativ. Detta ändras naturligtvis inte av att el från vindkraften subventionernas med skattemedel. Kostnaden uppkommer ju i vilket fall som helst. Denna "negativa" beskattning gör dessutom vindkraften till ett nationalekonomiskt sämre alternativ sett i ljuset av den beskattning som läggs på de andra kraftslagen.

Vi anser därför att vi inte kan tillgodoräkna oss vindkraften som källa för vår säkra kraftförsörjning. Inte en enda kilowattimme annan generering kan stängas för att vi har ett antal vindkraftverk som producerar el 2000 timmar per år eller 20 procent av tiden!

Miljömässigt sägs vindkraften vara fördelaktig med sin mycket begränsade kemiska miljöpåverkan. Många anser dock att vindkraften med buller, ljusreflexer och förändring av landskapsbilden inte är acceptabel. Detsamma gäller vindkraftens påverkan på djurlivet i havet. Åsikterna går dock brett isär om dessa miljöfaktorer. Det är oklart hur en massiv utbyggnad, med de tusentals vindturbiner som krävs för att uppfylla politikernas mål, skulle påverka människors acceptans av vindkraften. Det är också oklart hur det infraljud som genereras av vindturbin-erna kan påverka den kringboende befolkningen. Infraljud användes ju faktiskt som ett stridsmedel mot gerillasoldaterna i Vietnamkriget på 1960-talet.

Det synes vara näst intill omöjligt att göra vindkraften konkurrenskraftig med andra kraftslag. Vindkraften kan endast bli en liten, marginell del av den totala energiproduktionen. Lyckas man åstadkomma en metod att lagra energin till exempel genom ekonomiskt bärkraftiga batterier, pumpkraftverk eller liknande, kan situationen förbättras, men tyvärr finns idag inget som tyder på att en sådan lösning är realistisk.

Vad kan då objektivt motivera installationskostnaden av alla dessa vindsnurror? Var och en kan söka igenom sina alternativ. För oss är den spektakulära användningen följande:

* Glöm vindkraft som kraftförsörjning

* Sälj vindkraft som reduktion av tysk brunkolskraft

Varje kilowattimme producerad svensk vindkraft kan säljas till Tyskland för att reducera behovet av brunkolsenergi. Varje megawattimme motsvarar nästan 1000 kilo koldioxid! Betalning bör ske lika med inbesparad, koleldad energi i öre per kilowattimme, men dessutom betalas i form av utsläpps-enheter liknande utsläppsrätter eftersom vi globalt strävar efter att begränsa koldioxidutsläppen till atmosfären. Någon ytterligare subventionering av svensk vindkraft är inte motiverad.

För vår framtida energiförsörjning bör vi istället planera för klimatneutrala energikällor såsom kärnkraft. Detta ger låga

energikostnader och stora framtida utvecklingsmöjligheter.

Hans Stackegård

västeråsare för kärnkraft

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons