Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polfjärd, Johansson, Berliner, Anger: Handling ljuger inte

Annons

Regeringen har åstadkommit mycket under det gångna året. Den debatt som förs tenderar att frångå de sakfrågor som Alliansen vann valet på och som är centralt i vårt politiska budskap.

En återgång till situationen för drygt ett år sedan berättar historien om ökade klyftor mellan människor som hade jobb och dem som var utan. Trots rådande högkonjunktur fanns ett tydligt utanförskap och en socialdemokrati som ideligen förklarade hur lösningarna snart skulle komma.

Det var socialdemokraternas tredje period vid makten. Löftena haglade men resultaten uteblev. Kvar fanns en verklighet, som för många innebar oändliga sjukskrivningar, år av arbetslöshet som inte sällan mynnade ut i en livstid av utanförskap. Detta var resultatet av en socialdemokratisk politik där människosynen var nedlåtande och föga framtidsinriktad.

Alliansregeringen fick ett tydligt mandat i valet att förändra situationen. Att vakna på morgonen, och inte ha ett jobb att gå till, var en verklighet för många, något som vi målmedvetet ville förändra.

Kontakten med våra väljare visade att frånvaron av arbete var den enskilt största orosfaktorn. Möjligheten till arbete och egen lön att leva på är otroligt central i människans liv. Vi vill stå på egna ben utan att vara beroende av andra. Samtidigt är vi väl medvetna om arbetets roll som viktig motor för en bättre och tryggare välfärd som kommer alla till gagn.

Vi vet att människor knyter sin identitet till yrket och är stolta när de får en möjlighet att påverka sina liv i en riktning de själva bestämmer. Att inte vara beroende av staten är en frihetskänsla som i hög grad ger varje människa ett rikare liv och självförtroende.

Ett samhälle som kan erbjuda riktiga jobb leder dessutom fram till tillväxt och välfärd. Resultatet blir ett samhälle där såväl pensionärer, arbetstagare som befolkning i övrigt blir vinnare. Det som skapar tillväxt är inte politiska teorier utan människor. Vi är väl medvetna om det och därför har vi så envist fortsatt fokusera på arbetslinjen. Kraften människor får av arbete, känslan av att delta i ett sammanhang och möjligheten att kunna leva på sin egen lön är också en fråga om att synliggöra alla människor i samhället och deras delaktighet.

Fakta ljuger inte. Allianspolitiken ger resultat. Jobbskatteavdraget har gjort det mer lönsamt att arbeta, vilket i kombination med en mer försäkringsliknande a-kassa, lett till ökade incitament att arbeta. Statistiska centralbyråns senaste arbetskraftsundersökning (AKU) visar att vi är på rätt väg när siffror som rör sysselsättning visar på en ökning med hela 8,8 procent sedan samma period förra året. Det är de starkaste siffrorna som uppvisats i AKU sedan starten 1963.

Sysselsättningen har stigit med 2,5 procent och enligt Konjunkturinstitutet är en tredjedel alliansregeringens förtjänst.

Alliansens politik bär frukt och att goda tider råder innebär inte att vi slutar på vår inslagna väg. Tvärtom utgör de goda resultaten vår drivkraft att gå vidare. Målsättningen är att alla som vill och kan jobba ska kunna göra det.

Vi har tre utgångspunkter:

1. det ska löna sig att arbeta

2. det ska bli enklare samt billigare att

anställa och

3. vi behöver fler och växande företag

Samtliga tre utgör grundplåten för att Västmanland och Sverige får den tillväxt som såväl tillvaratar som utvecklar vår gemensamma välfärd.

Jessica Polfjärd (m)

Jörgen Johansson (c)

Agneta Berliner (Fp)

Staffan Anger (m)

Riksdagsledamöter för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons