Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polischefer: Samverkan för ett tryggare samhälle

Människors trygghet är en gemensam uppgift för polis och kommun.

Annons

Mycket brottslighet bottnar i förhållanden som både polisen och kommunen arbetar med. En lokal förankring och god kännedom om situationen i det egna närområdet är viktigt för att lyckas bekämpa kriminaliteten.

Polisen har ansvar för att arbeta brottsförebyggande och utreda de brott som begås. Kommunen har ett övergripande ansvar för medborgarna. Genom att arbeta tillsammans skapas större förutsättningar för att långsiktigt minska brottsligheten och därigenom öka människors trygghet.

Samarbete mellan polis och kommun finns eller har funnits på många ställen. Erfarenheten är att när det fungerar bra beror det ofta på att eldsjälar från kommunen och polisen driver på.

Det som dock ibland saknas är struktur, helhetssyn och strategiskt perspektiv som gör samverkan till en tydlig del av den ordinarie verksamheten.

Mot denna bakgrund startade Rikspolisstyrelsen förra året ett arbete för att undersöka hur samverkan mellan polisen och landets 290 kommuner ska kunna utvecklas. Uppdraget gavs till Seppo Wouri, länspolismästare och nu överdirektör vid Rikspolisstyrelsen. Han har arbetat tillsammans med representanter för Sveriges Kommuner och landsting. I sin rapport föreslår de ett arbetssätt där polis och kommun gemensamt analyserar den lokala situationen och gör

prioriteringar. Samverkan regleras genom en överenskommelse mellan parterna.

Rikspolisstyrelsen går nu vidare i arbetet och genomför under våren 2008 en pilotstudie i fem kommuner. Pilotstudien genomförs i Västerås samt i Oskarshamn, Emmaboda, Landskrona och Arvidsjaur. Det är fem kommuner med olika förutsättningar, både geografiskt och socialt. De har också kommit olika långt i samverkan mellan polis och kommun.

Pilotstudien genomförs tillsammans med de aktuella kommunerna och polismyndigheterna i respektive län. Även Sveriges Kommuner och landsting samt Brottförebyggande rådet deltar.

Ambitionen är att vinnaytterligare kunskap och med hjälp av den skapa en modell för samverkan på lokal nivå.

I pilotprojektet ska polismyndigheten och kommunen först arbeta fram en gemensam problembild som bygger på en analys av brott och brottsmönster. Ambitionen är bland annat att tidigt upptäcka tecken på att utvecklingen går eller riskerar att gå i fel riktning.

Utifrån analysen ställer man sedan upp mål samt formulerar strategier för att prioritera och styra både gemensamma och egna brottsförebyggande insatser. Genom samverkan kan parterna prioritera insatser mot det som anses mest angeläget, vare sig detta handlar om ungdomskriminalitet, snatterier, skadegörelse, missbruk eller grov organiserad brottslighet. Resultaten följs upp och erfarenheterna ligger till grund när analysen och prioriteringarna uppdateras.

All polisverksamhet ska idag bygga på underrättelser och annan information som analyseras och ger en bild av hur brottsligheten ser ut, exempelvis var och när brott begås.

Denna information används sedan för hur polisen ska operera.

Ett utvecklat samarbete med kommunerna bidrar i det arbetet.

Rikspolisstyrelsen har också beslutat att från och med 2010 ska 50 procent av all polisiär arbetstid genomföras i yttre tjänst. Detta innebär en ökning jämfört med hur Polisen arbetar i dag, vilket ger oss möjligheter att kraftigt förstärka närvaron och synligheten.

Polisen tillförs nu och under de kommande åren stora resurser. Vi kommer 2010 att vara 20000 poliser mot idag 18300. Vi ska använda de nya resurserna på bästa sätt. Vi utvecklar våra sätt att arbeta och satsar på ledarskap och tekniska stödsystem. Att stärka polisens lokala förankring och utveckla samverkan med landets kommuner är en viktig del i arbetet för ett tryggare samhälle.

Bengt Svenson

tillförordnad rikspolischef

Ann-Marie Orler

länspolismästare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons