Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisförbundet: En polis kan också vara ett brottsoffer

Annons

En undersökning som Polisförbundet tagit fram visar att 23 procent av poliserna i Västmanland har under det senaste året blivit utsatta för hot eller våld. Våldsamt motstånd, misshandel, knivhot och vapenhot är de vanligaste typerna av våld.

Poliser sätter dagligen sina liv på spel för att värna och skydda medborgarna. Det tål att minnas och påminnas om.

Det är dags att ta hot och våld mot poliser på allvar. Ska de upprätthålla tryggheten i samhället är det också viktigt att de får stöd när de själva utsätts brott.

Tyvärr visar vår undersökning att de poliser som blivit utsatta för våld och hot inte har fått den stöttning de borde ha fått. 50 procent av de hotade och våldsutsatta poliserna i Västmanland har haft kontakt med polismyndigheten i efterhand. Av dessa fick bara 50 procent något stöd.

Polismyndigheterna måste bidra med rådgivning när en polis utsatts för hot och våld. Det handlar om att hjälpa till med att skriva arbetsskadeanmälningar och skadeståndsyrkanden men också om att bidra med psykologiskt stöd. En polis som blivit utsatt för hot eller våld kan behöva en kamratstödjare eller till och med psykologisk expertis.

Samhället i stort måste ansvara för att stötta poliserna. Det händer att poliser tillerkänns kränkningsersättning av domstolar. Tyvärr har det visat sig att Brottsoffermyndigheten i efterhand gör en annan bedömning, vilket leder till att den brottsutsatte polisen blir utan ersättning.

Tilltron till rättsväsendet får sig en allvarlig törn varje gång som Brottsoffermyndigheten sänker ersättningen. Det gäller brottsoffer i allmänhet men poliser som brottsoffer i synnerhet.

Att bli ett brottsoffer är påfrestande för såväl drabbade som anhöriga. Det är därför inte rimligt att poliser ska behöva driva processer för att få ut den kränkningsersättning som domstolen ansåg att de hade rätt till. Polisförbundet anser därför att:

• Skadeståndsersättning till brottsoffer alltid ska följa ett domstolsbeslut

• Skadeståndsersättning ska betalas ut direkt när domen har vunnit laga kraft

• Brottsoffermyndigheten därefter kräver in ersättning från den dömde via kronofogdemyndigheten

Det är stötande att poliser inte blir betraktade som brottsoffer när de har utsatts för grovt våld. Polisförbundet efterlyser därför en diskussion om de risker som polisarbete faktiskt innebär.

Roy Cederbäck

Ordförande

Anna Nellberg

Vice ordförande

Polisförbundet Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons