Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politik är att vilja - dags att visa vilja!

Talet om krafttag för hemlösa har idag tystnat, konstaterar Jan Rejdnell, Tarmo Karttunen, Vasti Ezelius, Pelle Lindkvist och Kirsi Pärssinen, som samtliga är aktiva i att skapa en ny verkningsfull hemlöshetspolitik i Västerås.

Annons

En svensk statsminister sade en gång att politik är att vilja. Om man verkligen vill förändra så måste politiken visa vägen.Självklart går det med hjälp av politiken att förändra det man anser rätt och viktigt. Felaktig politik leder snabbt till försämringar för de sämst ställda i samhället. Antalet hemlösa har under president George W Bush tid skapat tiotusentals fler hemlösa i USA.

I Mälardalen (utanför Stockholm) finns flest antalet hemlösa i Västerås. Ändå har vi enligt individ- och familjenämndens ordförande Ragnhild Källberg (fp) anledning vara stolta över mycket kring hemlösheten. I sin debattartikel hävdar hon att det är få kommuner där det finns en sådan mångfald av boenden som i Västerås.

Tyvärr är det inget de drygt 250 hemlösa i Västerås känner av. Denna påstådda mångfald i olika boenden koncentreras allt mer till en utförare - staden själv.

Två dagar före valet lade Västeråsalliansen fram en strategi för hemlösa. Man kunde bland annat läsa: "Målet för staden måste vara att underlätta för människor att få ett boende för natten och inte tvärtom."

Efter valet lade nya majoriteten fram ett förslag inför nämndsammanträdet i januari som i praktiken innebar att alla akuta härbärgesplatser skulle tas bort. Man sade alltså en sak och vill göra tvärtom. Man vill inte ersätta alla härbärgesplatserna med något annat förutom tio inslussningplatser som snabbt skulle skapas.

Ingen har tidigare hört talas om dessa platser. Ett inslussboende påstås ska lösa allting. På en vecka skall det utredas och göras läkarundersökningar och sedan slussas ut. Det finns ingen specifikation vart. Alla motivationsboenden är det kö till i dagsläget. Eftersom inslussboendet skall vara drogfritt så lever man i föreställningen att individen blir drogfri och symptomfri på en vecka.

Man börjar i helt fel ände. Först tar man bort alla akutplatser så uteliggarna får sova utomhus och i parkeringsgarage under vintern. Sedan fortsätter man att utreda och kanske kommer man fram till en lösning till hösten. Vi har hört den förut.

Borta med vinden är den strategi som skrevs två dagar före valet och som poängterade hur viktigt det var att snabbt ta tag i hemlöshetspolitiken.

Nu pratar Ragnhild Källberg om optimala lösningar och att det behövs mer tid för att utreda. Liksom tidigare majoritet pratar även denna ordförande om individuella behov och lösningar bland hemlösa bara för att vinna tid och skapa fler oklarheter. I debattartikeln ursäktas att förslaget i sista stund drogs tillbaka för att bli kompletterat med en heltäckande lösning.

Tyvärr är dessa nya optimala heltäckande lösningar höljda i ett stort dunkel. Bara tjänstemännen vet, för fortfarande är det de som styr.

Västeråsalliansens sa två dagar innan valet att en kommission omgående skulle startas - efter 100 dagar har fortfarande ingen kommission blivit tillsatt.

Politiker som säger en sak men sedan gör motsatsen får sin dom av väljarna. Att som i Källbergs debattartikel skriva att "det är också viktigt att uppmärksamma den speciellt utsatta situation som de kvinnliga hemlösa befinner sig i", för att samma månad lägga ner de akutboenden som existerade i Västerås för kvinnor, klingar falskt. De få platser som existerade för kvinnliga hemlösa missbrukare är idag nedlagda.

Om politik är att vilja hur går då ekvationen ihop för ledande kommunalrådet Elisabeth Unell (m), i ett läge när kommunen gör ett överskott på 291 miljoner, när hon samtidigt i Vlt önskar sig -mer och bättre stöd åt hemlösa-. Är politik att vilja?

Hur resonerar kommunfullmäktiges nye ordförande Göran Landerdahl (fp) i dagsläget som före valet talade stort om att bry sig om samhällets minsta - utslagna som är hemlösa? Han skulle bli garanten mot att nya moduler inte skulle byggas.

Idag finns ytterligare moduler uppförda. Talet om krafttag för hemlösa har idag tystnat. Har Unell och Landerdahl hänvisat sin politiska vilja till ett annat bord som Ragnhild Källberg ansvarar för? Politik är också att kunna åstadkomma något med makten, annars blir makten endast ett självändamål.

Jan Rejdnell

Tarmo Karttunen

Vast Ezelius

Pelle Lindkvist

Kirsi Pärssinen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons