Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politikerna har försummat tågen i Mälardalen

Annons

Tågtrafiken i Mälardalen har debatterats länge. Alla är överens om att SJ missköter tågtrafiken; man drar in tåg och restiderna förlängs och man lyckas ändå inte hålla tiderna. Det finns inte alltid tilläckligt med vagnar i tågen, etcetera. Men bär SJ verkligen hela ansvaret?

I ett inlägg i VLT den 2 november gjordes gällande att SJ gör stora monopolvinster på tågtrafiken, minst 30 procent påstods det. Sanningen är att Mälartrafiken går med förlust. SJ:s dåliga service bör ses i ljuset av att man försöker minimera förlusterna.

Den typ av regional tågtrafik som nu dominerar i Mälardalen är i princip svår att få lönsam rent företagsekonomiskt. Orsaken är framör allt att det finns stora trafiktoppar morgon och kväll. Ungefär två tredjedelar av tågen används bara cirka 10 procent av årets timmar, resten av tiden står de stilla och drar bara kostnader. En annan orsak är att månadskort och liknande ger förhållandevis små intäkter per resande och mil, trots att de resande naturligtvis kan tycka att det är dyrt i förhållande till den dåliga service och kvalitet som levereras.

Detta är inget unikt för den regionala tågtrafiken i just Mälardalen; det är snarare regel i regional tåg- och busstrafik. Det som är unikt här är att politikerna har låtit ett kommersiellt företag (som SJ har order om att vara) sköta regionaltrafiken efter eget gottfinnande och på egen vinst eller förlust. Det förekommer ingen annanstans i Sverige och mig veterligt ingen annanstans i Västvärlden heller.

Situationen har förvärrats av den fransk-tyska tågleverantörens oförmåga att få de nya dubbeldäckarna att fungera så som var avsett. Det leder till vagnbrist och förseningar när de snabbare dubbeldäckarna måste ersättas av äldre långsammare tåg. Den tidigare SJ-ledningen har naturligtvis också ett ansvar för att man beställde dessa tåg.

Ett ytterligare problem är att staten (genom Banverket) inte förstärkt kapaciteten på infarten till Stockholm. De sista två milen in från Västeråshållet har i dag samma kapacitet som i mitten på 1960-talet. Under tiden har antalet tåg nästan tredubblats! Oavsett hur snabba och bra de nya tågen är, så hjälper inte detta när de tvingas ligga bakom de långsammare pendeltågen. Anläggningarna är gamla och hårt utnyttjade och tillförlitligheten lämnar mycket övrigt att önska.

Jag anser det vara hög tid att våra regionala politiker tar sig samman och skaffar sig kontroll över en så viktig fråga som tågtrafiken. Så har skett på de flesta andra håll. Bra exempel finns i Öresundsregionen och på Västkusten. Här skjuter regionen till vissa medel för att få en fungerande trafik. Man kan då också ställa krav.

Den nya politiska majoriteten som nu finns både på de lokala, regionala och nationella planen bör också överväga om trafiken bör läggas ut på upphandling. Då finns möjligheter att ställa krav både på tidtabeller och på övrig kvalitet, med klara incitament för trafikutövaren att sköta sig.

Om sedan den nya regeringen kunde prioritera den länge omtalade kapacitetsförstärkningen i Stockholms infart från Västeråshållet, så skulle det bli ett helt nytt läge.

Evert Andersson

Det är hög tid att våra regionala politiker i Mälardalen tar sig samman och skaffar sig kontroll över en så viktig fråga som tågtrafiken. Så har skett på de flesta andra håll, skriver Evert Andersson, professor emeritus i järnvägsteknik, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Det som är unikt i Mälardalen är att politikerna låtit ett kommersiellt företag (som SJ har order om att vara) sköta regionaltrafiken efter eget gottfinnande och på egen vinst eller förlust.

Foto: Kenneth Hudd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons