Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politisk makt - stort ansvar och många frestelser

Annons

Kristdemokraternas förslag om att slopa fastighetsskatten har väckt ont blod hos socialdemokraterna särskilt sedan övriga partier i Allians för Sverige har enats med oss i frågan.

Som symbol väcker fastighetsskatten frågan om vilket samhälle vi vill utveckla framöver. I ett samhälle med världens högsta skatter borde skatternas legitimitet diskuteras men detta befattar sig inte socialdemokraterna med. De utgår mest från att säkra skattebaserna för att ha största möjliga utrymme för sina politiska prioriteringar.

Med höga skatter ökar acceptansen för svartjobb, inte minst bland de unga. När svartjobben blir en del av samhället utvecklas helt andra regler än i det omgivande samhället och detta skadar det allmänna rättsmedvetandet. Artister och idrottsstjärnor placerar sina pengar utomlands och vissa företagare anser det lönsammare att ägna sig åt skatteplanering än att utveckla sin affärsidé. Allt detta är förödande för arbetsmoral, kreativitet och entreprenörsanda. Skattesystemet ska vara uppbyggt så att det uppmuntrar till hederligt arbete och företagande.

Skatter ska utgå från skatterättsliga principer så som skatt efter bärkraft, legalitets-, skatteförmåge-, likformighets- och neutralitetsprincipen. När Peter Weiderud, Broderskapsrörelsens ordförande, i VLT i somras skrev att fastighetsskatten är bra, då den fördelar mellan rik och fattig, är detta inte sant. Den strider mot flera av ovanstående skatterättsliga principer som alla partier en gång varit överens om!

Socialdemokraternas skrämseltaktik återkommer varje valrörelse, så också i år i Göran Perssons tal på Sigmatorget den 8 augusti. Äldre, arbetslösa och sjukpensionärer ska akta sig för allianspartiernas "lättsinniga och slarviga politik" som Persson uttryckte sig. Men vi lever i ett Bidragssverige oavsett om vi har hög- eller lågkonjunktur. Är det kanske så s-regeringen vill ha det. Man binder upp människor via bidrag och skrämmer dem med allianspartiernas politik. Detta leder till politisk ofrihet.

Ju fler medborgare som är ekonomiskt fria desto friare blir de i utövandet av sina politiska rättigheter. Äganderätten har här stor betydelse där ett spritt ägande minskar beroendet av stat, banker och privata kapitalägare. I jämförelse med andra västeuropeiska länder har Sverige ett sämre lagligt skydd för äganderätten. Allt ägande medför dock en moralisk skyldighet att förvalta och bruka det ägda på ett sätt som är förenligt med det gemensamma bästa.

Det personliga ansvarstagandet måste uppmuntras. Detta gäller också politiker som ska vara bärare av de gemensamma värden som vårt samhälle bygger på. Öppenhet och opartiskhet vid tjänstetillsättningar, rättvisa skatter, likhet inför lagen och att politiker håller vad de lovar är viktiga faktorer som skapar förtroende. Här finns mycket att arbeta vidare med inför en ny mandatperiod!

Elisabet Fridén

Sven Svensson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons