Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiska beslut bakom överbeläggningar

Annons

I VLT har vi kunnat läsa om överbeläggningar på medicinkliniken och om hur patienter vårdas i korridorer och fikarum. Ansvariga politiker tvår sina händer och försäkrar att rådande situation inte har någonting att göra med att man i länet i och med stängningen av medicinkliniken på Sala- och Fagerstalasaretten samt stängningen av canceravdelningen på Centrallasarettet kraftigt reducerat antalet vårdplatser.

Rigmor Åkessons (s) uttalande i VLT den 9 november vittnar om en stor okunskap när hon säger "Det går ju aldrig att ha platser som står tomma för att klara toppar". Det var länge sedan det stod platser tomma på Centrallasarettet i Västerås.

Beläggningen på kirurgkliniken under fjolåret var exempelvis 107 procent, och det var innan antalet vårdplatser i länet reducerades. Problemet med överbeläggningar och patienter som på grund av platsbrist vårdas utanför sin hemklinik är ett växande problem.

Även kirurgkliniken brottas med ständigt återkommande överbeläggningar, vilket belysts i VLT tidigare. Överbeläggningar på 10-20 patienter är inte ovanligt. När alla fikarum och arbetsrum är belagda tvingas många av dessa patienter att vårdas på andra kliniker som kvinnokliniken, ortopedkliniken, urologkliniken och medicinkliniken.

Att som i vissa fall ha 5 till 10 kirurgiska patienter liggande utspridda på annat håll på sjukhuset medför flera risker - patienter kan glömmas bort, personalen på den aktuella avdelningen, exempelvis ortopedavdelningen, saknar vana att vårda kirurgiska patienter och uppfattar kanske inte alltid signalerna på att en patient håller på att bli sämre. Detta kan medföra att adekvata medicinska åtgärder sätts in för sent. Vidare är det ett styvt jobb för den kirurg som fått i uppdrag att hålla reda på alla kirurgiska patienter som vårdas utanför den egna kliniken. Han eller hon tvingas fara runt som en fårhund mellan olika avdelningar för att försöka hålla ordning på alla "uteliggare" och se till så att rätt åtgärd blir utförd och att ingen glöms bort.

Problemet med patienter som vårdas utanför sin hemklinik är ett problem inte bara i Västerås. Vid en inspektion som Socialstyrelsen genomförde tidigare i år på 36 olika sjukhus visade det sig att hälften av alla kliniker vårdade patienter på andra avdelningar än den egna. Socialstyrelsen var mycket kritisk mot systemet med utlokaliserade patienter som man ansåg satte den medicinska säkerheten på spel.

Vid sidan av de medicinska risker som överbeläggningarna på Centrallasarettet i Västerås medför är det givetvis heller inte att betrakta som värdig vård att behöva ligga sjuk i en korridor, städskrubb eller liknande. Överbeläggningarna medför också ett arbetsmiljöproblem för personalen på Centrallasarettet. Personalen blir i många fall fråntagna sitt fikarum eller arbetsrum sedan dessa gjorts om till tillfälliga vårdsalar. Jag har svårt att tro att detta är något som skulle accepteras på någon annan arbetsplats än inom sjukvården.

Överbeläggningar medför också att effektiviteten inom vården sjunker. Vårdpersonalen tvingas förspilla tid med att försöka få fram lediga vårdplatser, tid som i stället skulle kunna användas till att vårda patienter.

För cirka tre år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på medicinkliniken sedan man haft problem med överbeläggningar. Man hotade med vite om inte medicinkliniken omedelbart vidtog åtgärder för att lösa problemet. Man öppnade då en ny vårdavdelning med 30 platser, vilket tillfälligt löste situationen. Därefter hamnade landstingets ekonomi i kris. Politikerna ville då lägga ned Sala och Fagersta lasarett.

Det krävdes ingen större logisk slutledningsförmåga för att räkna ut vilka följder ett sådant beslut skulle få för platssituationen på Centrallasarettet. Läkarna, sjuksköterskorna och fackförbunden varnade politiker och tjänstemän för de följder detta skulle få, men man valde att inte lyssna.

Politikerna i Västmanland har i tidningen slagit sig för bröstet och skrutit med hur bra och smärtfritt "omorganisationen" gått till men i verkligheten har den fått förödande konsekvenser för kvaliteten på vården, patientsäkerheten och arbetsmiljön på sjukhuset. Köerna till operation växer och vi ser fler och fler patienter komma in med komplikationer som uppstått till följd av för lång väntan på operation. Det problem vi ser på medicinkliniken i dag är bara en logisk konsekvens av de politiska beslut man valde att genomföra trots vårdpersonalens varningar.

Per Videhult, kirurg vid Centrallasarettet Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons