Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pressretur AB: Satsa påinsamlingsmodellen

Annons

I ett debattinlägg riktar Vafabs ordförande Andreas Porswald och vd Eva Myrin en svepande och osaklig kritik mot Pressretur och våra medlemmar. De vill ge sken av ett in-effektivt insamlingssystem vars främsta syfte är att generera pengar.

Men den bild som de vill måla upp stämmer inte. Genom stora investeringar under 15 års tid har producenterna byggt upp ett framgångsrikt kretslopp där:

Ÿ Miljömålen överträffas. Genom Pressretur samlar producenterna in cirka 350 000 ton returpapper varje år. Det motsvarar mer än 90 procent av alla tidningar och trycksaker. Det överträffar det mål om 75 procent som regeringen har slagit fast.

Ÿ Vi ger återvinningsgaranti. Vi garanterar att 100 procent av det som tas emot blir nya pappersprodukter vid miljöcertifierade svenska pappersbruk. Det gör vi oavsett vad som händer med de internationella råvarupriserna. Denna garanti kan ingen annan lämna.

Ÿ Hushållen är nöjda. En SIFO-undersökning som Avfall Sverige, Naturvårdsverket och producenterna gjorde 2011 visar att 89 procent av de tillfrågade anser att in-samlingen av returpapper fungerar bra.

Artikelförfattarna vill dessutom ge sken av att vi motarbetar utbyggnad av fastighetsnära insamling. Inget kunde vara längre från sanningen. Vi välkomnar denna. Det är därför vi årligen tillför cirka 100 miljoner kronor för en fortsatt utbyggnad av fastighetsnära in-samling, som redan i dag utgör ca 40 procent av insamlingen.

Vi vill värna om ett sammanhållet och väl fungerande system för återvinning i hela Sverige. En returfiber återvinnas upp till sju gånger, men då måste insamlingssystem och produktionsprocesser samspela. Det är bara producenten som kan ta ansvar för hela detta kretslopp. Det är därför som lagstiftningen om producentansvar har införts.

De utmaningar som finns hanteras bäst genom ett tydligare ansvar, bättre tillsyn och samarbete mellan producenter och kommuner. Vi har nyligen tecknat sam-verkansavtal med flera kommuner som ger bättre service, ökad tömning och städning och som ger kommunerna garantier att avtalet hålls. Vi vill gärna sluta sådana nya avtal även med kommunerna i Västmanland. Då når vi det Vafab säger sig vilja ha, men utan att slå sönder det nationella återvinningssystemet.

Alternativet till den återvinning vi ut-vecklat är försäljning på en internationell marknad till kraftigt varierande priser. På denna marknad kan de lokala avfallsbolagen i högkonjunktur sälja material de samlat in från hushållen, men det finns inga garantier för att materialet tas om hand på ett miljö-riktigt sätt. I värsta fall riskerar materialet att brännas i stället för att bli nya produkter i svenska pappersbruk.

Den svenska insamlingsmodellen bygger på ett solidariskt system där insamlingen bedrivs långsiktigt och i hela landet. Det hålls igång också de år när producenterna skulle tjäna på att importera råvaran eller avstå från att samla in materialet i delar av landet. Lokala speciallösningar som Vafab vill se ger kort-siktiga vinster till Vafab men undergräver servicen i andra delar av landet.

Vad Vafab försöker göra är utnyttja en otydlighet i regelverket för att på eget bevåg utöka sin verksamhet i strid med lag-stiftningen. Det är detta som Länsstyrelsen nu satt stopp för. Andreas Porswald och Eva Myrin skriver att man kommer att överklaga Länsstyrelsens beslut.

Vi välkomnar den prövning som nu följer i Miljödomstolen. Det är av största vikt att undanröja de oklarheter som gör det möjligt för enskilda bolag att skörda kortsiktiga vinster av hushållens och de svenska företagens långsiktiga arbete för ett resurssnålt kretslopp.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons