Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Prioritera funktionshindrade

Annons

Är det ekonomiskt fördelaktigt att staden satsar på personer med psykiska funktionshinder? Personer med psykiska funktionshinder omnämns ofta i det budgetunderlag som antogs av Västerås kommunfullmäktige i början av juni. Ingen är gladare än undertecknad. Frågan jag ställer mig är om dessa satsningar blir av, eller om de är villkorade. Man måste skilja på vad den socialistiska majoriteten skulle vilja satsa på, och vad den tänker satsa på.

Visst vore det bra om Västerås fick ta del av de så kallade Miltonpengarna, men insatser för personer med psykiska funktionshinder måste oavsett detta prioriteras i kommande detaljbudget. Frågan om det är ekonomiskt lönsamt i förhållande till det statliga bidragssystemet får inte vara vägledande i detta fall.

Folkpartiet har inför budgeten för 2006 särskilt lyft upp frågan om personer med psykiska funktionshinder. Bakgrunden är att dessa personer ofta lever ensamma och isolerade och har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Folkpartiet har därför motionerat till kommunfullmäktige om att Västerås ska söka flera externa samverkanspartner för att skapa sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder.

Min motion hanterades positivt på senaste nämndsammanträdet, jag hoppas att det blir så även i kommunfullmäktige. Som socialliberal och förtroendevald ser jag möjligheterna hos enskilda individer och anser att aktivitet och sysselsättning och ett tryggt boende skapar en struktur som bryter deras isolerade vardag. De här personerna skulle må mycket bättre om de fick komma ut och göra något och träffa andra människor. Detta är naturligt för de flesta av oss.

Utöver sysselsättningsfrågan är det bostäder för personer med psykiska funktionshinder som behövs. Behovet är känt och det behövs anpassade lägenheter med personalstöd. Det finns också ett behov av en gruppbostad för personer med dubbla diagnoser.

Jag hoppas att nämnden för funktionshindrade och dess socialistiska majoritet ställer sig bakom inriktningen att inför 2006 satsa på dessa, ofta bortglömda personer. Det vore allvarligt om Västerås fortsatte satsa på bostäder och insatser som endast ger ekonomiska fördelar enligt LSS-utjämningssystemet. Jag anser att denna politiska inriktning redan har medfört, och riskerar medföra, att personer med psykiska funktionshinder får stå tillbaka trots behovet av stöd. Västerås stads handikappolitik måste se till individernas behov och det som går att förebygga innan det går så långt att personer blir destruktiva och skadar sig själva och andra i samhället.

Roger Haddad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons