Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Privata familjeläkare - ett hot?

Annons

De läkare, som var med och byggde upp familjeläkarprogrammet i Västmanland är i dag uppsagda. Västmannamodellen har ansetts vara ett föredöme i landet och har hyllats av många och inte minst av socialminister Lars Engqvist. Studiebesöken har avlöst varandra. Har dessa familjeläkare blivit för starka och för populära så att de utgör ett hot?

Glenn Andersson säger att om alla läkare hade varit landstingsanställda, hade vi sluppit upphandling. Som moderat politiker säger jag, om vi hade haft en solidariskt finansierad och obligatorisk hälso- och sjukförsäkring, hade vi sluppit upphandling.

Moderaternas förslag om hälso- och sjukförsäkring får inte förväxlas med privata sjukvårdsförsäkringar, som vi vet, att många tecknar i dag, trots att vi har världens högsta skatter. Enkelt uttryckt att i stället för att betala landstingsskatt betalar man till en solidariskt finansierad försäkring och kan välja vilken läkare man vill gå till. Dessutom kan läkare själva välja, hur de vill arbeta. "Frihet är det bästa ting!"

Vi moderater är mycket oroade över den uppkomna situationen. För mig är Hälso- och sjukvårdslagens paragraf 5 mycket viktigare än lagen om offentlig upphandling, LOU, även om jag vet att LOU "tar över".

I paragraf 5 står det tydligt, att man ska kunna välja en egen läkare i primärvården. I landstinget Västmanland har vi lagt mycket tid på att utarbeta fina dokument om värdegrund. Som ledamot i sjukvårdsutskottet har jag varit med om att arbeta fram inriktningsmål och en hälso- och vårdvision, som jag stöder till 100 procent. Där talar vi om att sätta patienten i centrum och om patientens rättigheter. Plötsligt blir allt bara till tomma ord och innehållslöst. Nu är det LOU som är viktigast.

I VLT har vi kunnat läsa om hur man intervjuat landstingsförbundets juridiska expert och man citerade valda delar från 6 kapitlet, paragraf 2, prop.2001/02.

Hade det inte varit mer lämpligt att rådfråga en oberoende juridisk expert? Hade det inte varit lämpligt att citera allt, som berör sjukvård? Det står också: "Vidare bör vissa hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster kunna direktupphandlas. Det är främst sådana tjänster där relationen mellan vårdgivare och vård- eller omsorgstagare skulle störas och vården eller omsorgen därmed försämras eller sådana situationer där det endast finns ett möjligt vård- och beroendealternativ på grund av vårdbehov eller anhöriganknytning. Vidare bör sådana fall där patientens fria val av vårdgivare omöjliggör upphandling enligt reglerna för förenklad upphandling eller urvalsupphandling grunda rätt till direktupphandling."

Det är ingen särskilt lätt text och kan läsas på många olika sätt. Jag förstår att förvaltningsdomstolarna har mycket att göra och att domstolsbesluten ser mycket olika ut. Det är nog så skrämmande!

Nej! Mer makt till patienterna! Titta på våra grannländer! I Danmark och Norge väljer man själv sin läkare och primärvården fungerar bra. Det är ingen brist på allmänläkare där, vilket det är i Sverige och i Västmanland. Med tanke på omstruktureringen av sjukvården till närsjukvård där primärläkarna ska vara basen för sjukvården är det viktigt att vi får fler familjeläkare till Landstinget Västmanland, och att de som finns stannar kvar i landstinget.

Förändringar är alltid svåra och skapar naturligtvis en stor oro och rädsla. Det är inte underligt att röster höjs om att avskaffa landstinget. Det står sedan länge på moderaternas program. Det är kanske dags nu.

KERSTIN FALKLAND

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons