Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PRO: Äldre har rätt till inflytande och respekt

Den åldersdiskriminering som präglar vårt samhälle innebär att människor enbart utifrån sin ålder tilldelas en särskild plats och roll i samhället.

Annons

Den som anses gammal och som har passerat det så kallade åldersstrecket blir satt på undantag. Detta trots att åldern inte säger något annat än hur många år en person har levat.

Attityderna till äldre rymmer en grogrund för diskriminering. Dessa attityder återspeglas särskilt tydligt i arbetslivet. Hög ålder, sett med arbetsgivares och kollegors ögon, blir ofta hinder vid en ansökan om arbete, även om den sökande har god kompetens och väl tillgodoser de krav som arbetet ställer.

Vid omorganisationer eller andra förändringar på arbetsplatser är det vanligt att den äldre arbetskraften får sluta med stöd av avgångsvederlag och avtalspension. Liknande mönster av negativa attityder och förutfattade meningar finns även i andra delar av samhällslivet. Inom socialförsäkringens område finns regler som missgynnar äldre. Vissa bostadsrättsföreningar har en övre åldersgräns för att få bli medlem och flytta in. Banker kan neka att ge lån med ålder som skäl.

I flera landsting får äldre sämre tillgång till hjälpmedel. I tidningsstatistiken och radions lyssnarundersökningar räknas inte de som har fyllt 80 år. Ett tydligt uttryck för de attityder som åldersdiskrimineringen har skapat finner vi också inom politiken. I Sverige är det omöjligt att utse en partiledare som har fyllt 60 år. Det ungdomliga lyfts fram som något självklart positivt, i stället för att man ser till vad individen står för.

I ett samhälle som präglas av åldersdiskriminering uppstår lätt motsättningar mellan åldersgrupperna. Mot detta vill PRO i stället sätta samverkan mellan generationerna. PRO välkomnar den utvidgade lagstiftningen mot diskriminering, som nu omfattar ett flertal samhällsområden. Men det finns brister i lagen som gör att äldre fortfarande kan utsättas för negativ särbehandling.

PRO efterlyser därför en verksam lagstiftning mot åldersdiskriminering, som omfattar alla samhällets områden. Lagstiftning är inte den enda vägen till rättvisa och jämlika villkor för äldre personer, men det är en viktig markering att ålder aldrig kan få utgöra ett skäl för negativ särbehandling.

Vid PRO-kongressen som startar i dag behandlas många motioner bland annat en som är skriven av Barbro F Lönn i Norberg som är mycket intressant som handlar om gamlas rätt i samhället. PRO:s styrelse yrkar på bifall med små ändringar varför den med stor sannolikhet kommer att gå igenom.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons