Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Psykiatri från Holmberg till Milton

Annons

Den psykiatriutredning som leddes av förre landshövdingen Bo Holmberg i början av 1990-talet kom fram till att psykiskt funktionshindrade var en starkt eftersatt grupp. Särskilda medel föreslogs därför för att de enskilda funktionshindrade skulle få en i jämförelse med andra likvärdig behandling av samhället, som möjlighet till rehabilitering, sysselsättning och vård vid behov.

Vad resultatet blev vet alla med någon insikt i de enskilda psykiskt funktionshindrades vardag - fortsatt särbehandling, små möjligheter till vård även då man själv söker akutvård (familjeläkare och öppen/slutenvården inom psykiatrin strider om ansvar och pengar). De extra medel som föreslogs i Holmbergs utredning har kraftigt reducerats under årens lopp och sällan kommit enskilda till del. Personalutbildning, personliga ombud och andra "överbyggnader" har behållit merparten.

Bo Holmbergs uttalanden i media i samband med att Miltonutredningen nu redovisats är entydiga. Den nya utredningen föreslår i princip samma åtgärder som den gamla på 90-talet!

Slutsatsen blir att inte mycket hänt under de gångna tio åren och nu vill man ha tid till 2015 för att genomföra det så kallade "nya" förslaget!

Psykiatrisamordnaren har under sin fleråriga utredningstid bland annat gett ekonomiska möjligheter till olika försöksprojekt - bara i Västmanland till 18 olika projekt. Dessa har säkert ett gott syfte, men som med alla andra medel så används de till stor del för sådant som är ordinarie verksamhet. Några citat ur projektbeskrivningarna: "utarbeta individuella vårdplaneringar", "kartlägga målgrupp", "personalen ska få utbildning i rehabiliteringsmedicin", "utbilda flera av personalen", "de berörda yrkesgrupperna behöver också en inblick i de olika evidensbaserade metoderna", "föreläsningsserie", "seminarium med konsultstöd".

Det är självklart att personalens kompetens är avgörande för bemötandet, men det är väl ordinarie verksamhet att ha kompetent personal? Medel anslås alltså fortfarande till "överbyggnaden" i organisationerna. Påtagliga förbättringar för den enskilde brukaren får man vänta på.

Västerås stad konstaterade för några år sedan att målgruppen bestod av cirka 950 personer. Dessa borde vid det här laget ha fått en individuell plan för vård och omsorg, medicinering eller terapi, sysselsättning, sociala kontakter, uppföljning och mål för framtiden. Den enskilde brukaren ska naturligtvis ha ett avgörande inflytande på planen. För andra vårdbehövande (äldre, fysiskt funktionshindrade) är vårdplanering självklar.

Låt nu inte samhället lägga de nya föreslagna pengarna på den administrativa överbyggnaden utan se till att de enskilda psykiskt funktionshindrade får det absolut mesta av kakan i form av eget valt boende, sysselsättning, egna valda sociala kontakter med mera. Låt inte ytterligare tio år rinna iväg. Ingen som själv begär det ska nekas tillgång till vård och omsorg.

Vad kommer 2015 års psykiatriutredning att föreslå? Samma igen?

Ola Persson

Rolf Andersson

De extra medel som föreslogs i Bo Holmbergs psykiatriutredning har kraftigt reducerats under årens lopp och sällan kommit enskilda till del. Personalutbildning, personliga ombud och andra "överbyggnader" har behållit merparten, skriver Ola Persson, företrädare för ett familjehem för psykiskt sjuka, och Rolf Andersson, tidigare ledamot av landstingsfullmäktige (c).

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons