Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ragnhild Källberg (fp): Vilja räcker ej, det ska bli bra också!

Annons

I en debattartikel den 12 februari påstår Jan Rejdnell, Tarmo Karttunen, Vasti Ezelius, Pelle Lindkvist och Kirsi Pärssinen att talet om krafttag för hemlösa tystnat.

Jag kan garantera att det inte är tyst. Den arbetsgrupp som består av representanter för dem som arbetar med de hemlösa, har arbetat med förslaget på boendekedjan sedan i höstas under den tidigare mandatperioden. Nämnden har på alla sammanträden sedan oktober haft ärendet på agendan för överläggningar.

På sammanträdet i januari menade ledamöterna i nämnden att det behövdes kompletterande förslag vad gäller akutboende, en garanti för tak över huvudet. Dessutom behövdes ett klargörande och säkerställande att platser finns för utsatta kvinnor.

Arbetsgruppen, där det ingår representanter för Hela människan RIA, Stiftelsen Citykyrkan, Attendo Care och ett antal av kommunens myndighetskontor, har därefter arbetat snabbt och effektivt. Individ- och familjenämnden kunde därför redan nu i februari gå till beslut gällande boendekedjan. I beslutet som fattades den 21 februari finns de platser för akutboende som efterfrågades och några av dem är reserverade för kvinnor.

Platserna för kvinnliga hemlösa är alltså inte nedlagda. Det är för övrigt märkligt, att man i samma artikel som man klagar över utredningstidens längd också skriver om nedläggningar som om de redan var beslutade. Jag ogillar detta försök att vilseleda.

Att vi inte gör precis som skribenterna vill och i den ordning som de tänkt sig är omöjligt något bevis vare sig på brist på kraft eller på något tjänstemannastyre.

Det vore förmätet och rent av dumt att inte lyssna på den verkliga expertis som arbetat fram förslaget om boendekedjan. Arbetsgruppen trycker på att det behövs en rad olika boendeformer och att det är viktigt att den som står utan bostad och söker hjälp ska kunna bemötas utifrån hans eller hennes förutsättningar.

För övrigt är det intressant hur skribenterna tolkar mångfald av olika boenden. För mig är det olika former av boende och bostäder. För författarna handlar det tydligen mest om vem eller vilka som driver boendet. Jag citerar: -Denna påstådda mångfald i olika boenden koncentreras allt mer till en utförare - staden själv.- Vad det beträffar så kan jag upplysa om att det inte alls är bestämt vem eller vilka som får ta hand om de olika boendena. Nu har vi beslutat om vad vi vill ha. Nu tar diskussionerna vid om vem som ska göra det. Jag kritiseras även för att jag pratar om individuella behov och lösningar för de hemlösa - och skribenterna påstår dessutom att jag gör det för att vinna tid och skapa oklarheter. Men ingen kan någonsin få mig att se på de hemlösa som ett kollektiv - de är olika individer som har hamnat i sin belägenhet av varierande orsaker. Därför känns förslaget med boendekedjan så rätt. Den som söker en lösning på sitt bondeproblem ska via de så kallade inslussningsplatserna kunna få hjälp och en ingång till ett boende.

I ett utslag av mindre trevlig debatteknik påstår skribenterna att jag är stolt över mycket kring hemlösheten. Ordet stolt finns över huvud taget inte i min vokabulär i denna fråga. Ordet fanns inte heller i min tidigare artikel och det har aldrig någonsin uttalats av mig i detta sammanhang. För ingen kan väl vara stolt över att det finns 191 hemlösa i kommunen, vilket är det antal som senaste kartläggningen från november 2006 ger?

Däremot kan man känna en sorts stridslystnad. Vi måste oförtrutet jobba vidare med hemlöshetsfrågan. Beslutet om boendekedjan är bara ett steg mot förbättring. Nu drar arbetet igång den närmaste månaden med att se över strategier och handlingsplaner parallellt med den tidigare nämnda utredningen om upphandling av verksamheterna.

Ragnhild Källberg

Ordförande för individ- och

familjenämnden i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons