Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätt medicin i rätt dos!

Annons

Är det lämpligt att "mormor Stina", 85 år, knaprar 25 olika mediciner? Den frågan har vi i miljöpartiet ställt oss i en motion till landstinget Västmanland. På DN debatt den 6 september skriver Joa Silver, ordförande i landstingsrevisionen Västmanland, med flera, att fyra av tio äldre får antidepressiva medel. Detta sedan landstingsrevisionen gjort en noggrann analys och utvärdering av läkemedelsanvändningen av äldre i två landsting.

Biverkningar av för många läkemedel är naturligtvis omtöckning, dålig balans, trötthet och risk för allergiska reaktioner. Detta ger följdeffekter som ben- och armbrott, illamående, försämrat hälsotillstånd, som kostar landstinget stora pengar och individen stort lidande. Det är särskilt olyckligt när dessa läkemedel skrivs ut av olika läkare utan samordning.

Vi har lagt en motion till landstingsfullmäktige, daterad den 10 december 2003, och föreslagit att landstingsstyrelsen får i uppdrag att genomföra ett program för att reducera effekterna till följd av felaktiga medicineringar hos befolkningen i Västmanland. Detta säger majoriteten, socialdemokraterna och vänsterpartiet, nej till.

Om våra konstruktiva förslag genomförs tror vi att det för sjukhusvården kan handla om ekonomiska besparingar i storleksordningen 30-50 miljoner per år, räknat på antalet vårddagar i Västmanland.

Majoriteten duckar för problemen och skjuter frågan på framtiden med hänvisning till kryptiska och undanglidande formuleringar i motionssvaret. Vi anser att landstinget med små medel kan förbättra situationen för personer som har många läkemedel.

Vi har i motionen föreslagit ett program med information inom familjeläkarkåren med ytterligare minst två tjänster knutna till Centrala läkemedelskommittén. Ett obligatoriskt åtagande för familjeläkare att för sina listade patienter, minst två gånger om året, ha regelbundna läkemedelsgenomgångar med framför allt sina äldre patienter.

Det finns konkreta exempel från bland annat vårdcentralen i Gislaved där de har anställt en apotekare för att sköta en kontinuerlig genomgång av patienternas läkemedel. I princip går det till så att apotekaren träffar patienten före läkaren och försöker fastställa vilka mediciner som patienten för närvarande använder.

Om nu majoriteten säger nej till ett kraftfullt program för att komma åt problemen med biverkningar av läkemedel, på vilket sätt skall den då kunna förbättra situationen med ekonomin och situationen för bland annat de äldre?

Miljöpartiet har fått stöd av de av den samlade oppositionen i landstinget för bifall till förslagen och att kraftfulla åtgärder sätts in. Vi anser att rätt medicin i rätt dos hjälper, men biverkningarna från läkemedel är ett stort problem i dagens samhälle som måste åtgärdas nu!

THOMAS WIHMAN

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons