Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätt styrelse är viktig för företagets utveckling

Annons
Framgångsfaktor. En bra styrelse, här representerad av en ordförandeklubba, betyder mycket för företags långsiktiga framgång, hävdar ¿Handelskammaren och Styrelseakademien.foto: scanpix

De senaste åren har allt större fokus lagts på styrelsens roll, ansvar och betydelse för ett företags konkurrenskraft och resultat. I takt med detta ökar också kraven på styrelsen och dess ledamöter.

Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är viktigt för att utveckla företaget. Styrelsens sammansättning, arbetsformer och att styrelsen arbetar med rätt saker ökar företagets möjlighet till framgång. En bra styrelse tillför bolaget strategiskt tänkande, kompetens och erfarenheter. Tid kan avsättas till långsiktiga utvecklingsfrågor.

Debatten i Sverige när det gäller styrelsearbete handlar nästan alltid om de stora börsnoterade bolagen. Men den absoluta huvuddelen av Sveriges, likväl som Västmanlands, företag består av små och medelstora företag. Många av dessa företags styrelser består av endast en ordinarie ledamot och en suppleant. Styrelsearbetet blir då mest en formalitet.

Mycket vore vunnet för utvecklingen av företagen om ett mer aktivt styrelsearbete kunde komma till stånd. Ökad professionalism i styrningen av små och medelstora företag gagnar både det enskilda bolaget och svenskt näringsliv i stort. Ett första steg är att se över sammansättningen i styrelsen. En väl sammansatt bolagsstyrelse med olika kompetenser som passar bolaget, har stor betydelse för ett företags möjligheter att utvecklas.

Hos allt fler ägare och företag har insikten kommit om den avgörande betydelse som ett professionellt styrelsearbete har för ett bolags utveckling. Att sitta i en styrelse i dag kräver också bredare och djupare kunskaper än tidigare. Den tid då styrelsens enda roll var att tillsätta och avsätta vd är förbi.

Allt fler har insett att styrelsearbetet kräver sin egen kompetens. Den enskilda styrelseledamoten behöver den rätta yrkesmässiga erfarenheten och kompetensen för uppdraget men även integritet och känsla för affärsutveckling. Den väl fungerande styrelsen ser till att arbetet med strategier, affärsplaner och omvärldsbevakning inte hamnar i skymundan.

Den arbetar offensivt med bolagets mål och visioner – och ställer tydliga krav på verksamheten likväl som den utövar kontroll. Den ansvarar för att det strategiska arbetet bedrivs, medan ledningen bedriver själva strategiarbetet. Där sedan styrelsen ansvarar för strategi jämkas med ägardirektiv, affärsmål och affärsidé. Styrelsen ska också fatta beslut om strategin och följa upp framstegen enligt den strategiska agendan.

Styrelseakademin och Handelskammaren ser vikten av att stärka näringslivets utveckling och hållbara resultatförmåga. Därför samarbetar vi för att stärka styrelsearbetet i regionen, ett gemensamt arbete för att främja konkurrenskraft och professionellt styrelsearbete för att utveckla systematisk riskhantering, lönsamhetsutveckling och expansionskraft i näringslivet.

Vi verkar på olika sätt för ett bättre styrelsearbete i Västmanlands företag. Samarbete innebär till exempel att Handelskammarens medlemmar får tillgång till en utbildning i Styrelseakademiens regi som leder till certifiering i styrelsearbete. Stora Styrelsedagen, som anordnas för första gången i Västerås den 22 november, är ett annat exempel.

Där delar företagsledare från olika branscher och olika typer av företag med sig av sina erfarenheter och ger inblickar i framgångsrikt styrelsearbete. På Stora Styrelsedagen i Västerås utses också Styrelseakedemien Mälardalens kandidat till utmärkelsen Guldklubban. Ett pris för förtjänstfullt ordförandeskap – för att öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll för ett effektivt och affärsinriktat styrelsearbete. Guldklubban är Styrelseakademiens rikstäckande uppskattningspris som delas ut till den ordförande i ett börsnoterat företag och till den ordförande i ett onoterat företag som är goda exempel på hur detta ledarskap har utövats i praktiken.

Det är genom hållbara och nytänkta strategier som de svenska bolagen kan behålla sin internationella konkurrenskraft. Rätt kompetens i styrelserna är avgörande för näringslivets långsiktiga framgång. Det gynnar tillväxten, välfärden och Sverige. En bra styrelse är guld värd.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons