Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätt till heltid ger fler arbetslösa

Annons

Heltidsutredningen lade nyligen fram sitt förslag till lag om rätt till heltidsanställning till regeringen. Huvudregeln är att anställningsavtal ska ingås för arbete på heltid. Den som redan har en deltidsanställning ska efter tre år få rätt att kräva heltid. Deltidsanställning ska bara vara tillåten i undantagsfall.

Heltidsutredningens förslag visar på en total brist på förståelse för de förutsättningar som gäller för företagen. Det finns många branscher inom den privata sektorn som är beroende av att kunna anställa på deltid för att kunna möte kundernas önskemål. Det gäller inom handeln, transporter eller hotell och restaurang där efterfrågan varierar kraftigt över dygnet och veckan. Ökad arbetslöshet blir följden om utredningens förslag skulle genomföras. Det säger sig självt att företagen inte kan ha heltidsanställningar som det inte finns behov av. Förslaget kan därför liknas vid fia med knuff. Den enes rätt till heltidarbete innebär att fler blir heltidsarbetslösa.

Förslagen kommer att öka krånglet och osäkerheten för den som driver företag. Det blir svårt för företagen att planera och styra sin verksamhet när man inte kan överblicka hur arbetsstyrkan kommer att se ut. Också av den orsaken kommer det att bli färre jobb än det annars hade blivit.

Hårdast kommer kvinnor att drabbas. Utredningens egen nationalekonom har kommit till samma slutsats. Detta innebär att vi nu har den mycket anmärkningsvärda situationen att en statlig utredning medvetet lägger fram förslag som ökar den redan mycket höga arbetslösheten.

Färre deltidsjobb är också färre instegsjobb på arbetsmarknaden. Utredningens förslag förstärker därför de mekanismer på svensk arbetsmarknad som stänger inne de som redan har ett jobb och ute de som står utanför arbetslivet såsom unga, invandrare och arbetslösa.

Detta är frågor som hör hemma i kollektivavtalen. Lagstiftning om heltid är ännu ett allvarligt ingrepp i relationerna mellan arbetsmarknadens parter som gör att kollektivavtalen måste ifrågasättas.

Helen Selemark

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons