Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reflexion utifrån här och nu från Bäckbyskolans ledning

Få kan ha undgått att Bäckbyskolan är föremål för mångas intresse just nu. Det diskuteras och debatteras på bred front och många känslor, åsikter och tankar är i omlopp.

Annons
Väntar på nya direktiv. Processen med att skapa en F-9-enhet i Bäckbyhuset har nu stannat upp. Bäckbyskolan och Hällbyskolan startar som planerat den 20 augusti. På bilden Bäckbyskolans rektor Ulla-Karin Mårdh. Foto: Alf Pergeman

Vi i Bäckbyskolans ledning vill därför göra ett samlat uttalande för att klargöra våra tankar utifrån här och nu och sen vidare framåt.

Ett faktum som barn- och ungdomsnämnden brottas med är övertaligheten på lokalytor kontra antalet elever. Under 2011 tillsattes en arbetsgrupp på området, med representanter från skolenheterna, med ett tydligt syfte; Hur kan vi effektivisera kostnaderna för skollokalerna? Arbetsgruppen plockade fram flera förslag, bland annat att låta Hällbyskolan och Håkantorpsskolan utvecklas till varsin F-9-skola – men vis av tidigare beräkningar djupdök man inte vidare i det alternativet, dels då kostnaden för ombyggnation och anpassning beräknades bli alltför stor men också för att ytorna inte skulle räcka till. Man landade i att det bästa för området skulle vara en gemensam F-9 skola i Bäckbyhuset, i nära samverkan med den Bäckbysatsning som påbörjats år 2009.

Förslaget vidareutvecklades av barn- och ungdomsnämndens stab, som sedermera resulterade i ett underlag för nämnden att ta ställning till. Det underlag som presenterades var resultatet av en ”inifrån- och ut”-arbetad process i sann demokratisk anda. Förslaget fick gehör och klubbades igenom den 21 mars 2012. Oppositionen reserverade sig och lyfte frågan till kommunfullmäktige som röstade fram ett nytt beslut den 21 juni som i stället angav en avveckling av Bäckbyskolan.

Där står vi i dag! Varken vi eller någon annan vet egentligen så mycket mer för stunden.

Spekulationer har för tillfället fritt spelrum, men utan någon egentlig substans. I väntan på nya direktiv står processen still.

Vi vill berätta varför vi fortfarande anser att det behövs en F-9-skola i Bäckbyhuset:

1. Det finns en stor risk att många elever tappas bort ifall man väljer att flytta våra elever till en annan skola på ett annat område. Många av eleverna på Bäckby behöver en trygghet, en fast punkt – alltså en skola i närområdet. Risken är stor att flera aktivt väljer att inte gå till skolan om det finns en så pass tydlig barriär mellan hem och skola. Skolfrånvaro är en av de tydligaste orsakerna till låg måluppfyllelse.

2. Bäckbyskolan fyller en viktig funktion som social mittfåra och vägvisare på mångas brokiga resa genom livet. För att tillgodogöra sig kunskaper måste tryggheten vila som en stabil grund. I dag arbetar cirka 80 engagerade medarbetare på båda skolorna för varje barns bästa och med tydligt fokus på kunskapsresultat. Detta är medarbetare som, förutom sin formella kompetens, innehar gedigna kunskaper om vad varje elev behöver, känner och vill.

3. Ett avgörande steg för ökad måluppfyllelse är den nya F-9-tanken; Att etablera ett gemensamt arbets- och förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten. Det planteras hos den minsta 6-åringingen och får sen gro hela vägen upp till år 9. Vilka pedagogiska effekter och vinster det ger! Långtgående idéer finns att jobba gränsöverskridande och samverkande, inte bara inom den egna verksamheten utan också med Bäckbys närings- och kulturliv i stort.

4. För att höja kunskapsresultaten hos våra barn och ungdomar krävs en kontinuitet i skolan, men också en meningsfull fritid och god kontakt med det väntande arbetslivet. Vi ser därför många positiva möjligheter att utveckla ett redan påbörjat samarbete med föreningar, organisationer och företag i området. Vi har chansen att skapa något helt unikt i Västerås; En öppen skola där elever från början vet och känner att de är en del av samhället. Nära kontakter med Familjecentrum, socialtjänst, fritidsklubb-/gård och bibliotek känns också mer möjligt när vi rent fysiskt finns nära varandra och tänker utifrån ett gemensamt helhetsperspektiv.

Processen med att skapa en F-9-enhet i Bäckbyhuset har nu stannat upp. Bäckby-skolan och Hällbyskolan startar dock som planerat den 20 augusti. Vi inväntar nya direktiv och håller Er elever och föräldrar kontinuerligt informerade.

Till våra politiker vill vi rikta en innerlig vädjan; Vi önskar att Ni i samförstånd ska besluta om en långsiktig och hållbar framtidsplan för våra elevers bästa och för ett blomstrande Bäckbyhus. Kom ihåg att involvera oss i Era samtal för bästa möjliga verklighetsförankring och varaktighet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons