Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen missar konkurrensen i utvecklingsplan för äldre

Annons

I dagarna har den nationella utvecklingsplanen för äldreomsorgen presenterats av regeringen. Den innehåller betydelsefulla initiativ på flera punkter. Men på den viktigaste punkten av alla, ökad konkurrensutsättning, saknas konkreta förslag. Här skulle regeringen och kommuner runt om i landet kunna lära mycket av de positiva erfarenheterna från Västerås stad.

Ökad konkurrensutsättning har varit ett viktigt medel för många kommuner i Sverige att förbättra omsorgen om brukarna.

Västerås stad har varit en föregångare inom detta område och har under många år konkurrensutsatt en betydande del av sin äldreomsorg. Vi på Attendo Care är i dag mycket stolta över den omsorg vi ger Västerås äldre på våra nio enheter i stadsdelarna Blåsbo, Hammarby, Råby, Skälby, Haga, Irsta, Viksäng och Skiljebo.

Oberoende undersökningar visar att brukare, medarbetare och kommuner samtliga är mer nöjda då verksamheten drivs på entreprenad än då den drivs i kommunal regi. Genom tydligare rutiner och en rigorös kvalitetsuppföljning erbjuds brukarna en tryggare omsorg. Västerås brukare tycker bättre om sin omsorg när den är konkurrensutsatt än när den inte är det. Det visade en undersökning utförd på uppdrag av Västerås stad bland brukare i Västerås hemtjänst och äldreboenden.

Att det goda resultatet i Västerås inte är något undantag bekräftas av undersökningar gjorda av andra kommuner i landet. Där är brukare konsekvent mer nöjda med konkurrensutsatt omsorg än kommunalt driven.

Genom satsningar på utbildning, en klar ansvarsfördelning och möjligheter till avancemang efter kvalifikation känner sig medarbetarna mindre stressade och mer stimulerade, vilket stöds av Kommunals medarbetarundersökningar. Och genom sänkta kostnader frigörs resurser. Dessa resurser kan kommunerna använda för att bygga ut äldreomsorgen, eller stärka andra områden i den kommunala verksamheten.

I ett inslag i TV4 i november förra året visades exemplet Västerås stad, där kostnaden i den konkurrensutsatta verksamheten bara var drygt hälften så hög per brukare och år än motsvarande omsorg driven kommunalt i Umeå - med likvärdig kvalitet. Vi tror att konkurrensutsättning i sig skapar ett positivt förändringstryck, som dessutom sprider sig till befintlig kommunal verksamhet.

För oss är de goda erfarenheterna från Västerås stad ett bevis på att Lagen om offentlig upphandling (LOU) fungerar. Tillsammans med kommunen har vi genom den upphandlingsform som föreskrivs i LOU kommit långt i att gemensamt utveckla omsorgen om Västerås äldre. Den utredning om ändring av LOU som diskuteras i samband med den nationella utvecklingsplanen skulle riskera att försvåra en i dag väl fungerande upphandling. Det viktiga är istället att verksamheten konkurrensutsätts och att upphandling sker. I dag har endast cirka 10 procent av äldreomsorgen konkurrensutsatts, trots de goda erfarenheterna från Västerås såväl som många andra kommuner.

Västerås har i många avseenden varit en föregångskommun i landet. Vi tycker att både regeringen och andra kommuner har mycket att lära av Västerås goda erfarenheter. Öka konkurrensutsättningen istället för att ändra en väl fungerande LOU - det är vad som bäst gynnar de äldre.

Annika Sahlgren

Margareta Nyström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons