Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen och EU måste ingripa mot alkoholskadorna

Annons

Ingen förnekar att bruket av alkohol leder till allvarliga sociala och medicinska skador. Antalet missbrukare i vårt land beräknas till minst 300 000. Varje år drabbas omkring 5 000 personer av alkoholrelaterad dödlighet.

Ungdomsdrickandet är av skrämmande stor omfattning och går långt ner i åldrarna. Den årliga genomsnittliga alkoholkonsumtionen uppgår numera till mer än tio liter (100 procentig ren alkohol) per person över 15 år. Därmed har drickandet i Sverige återgått till den nivå som fanns under 1800-talet.

Det finns ett klart samband mellan bruk och missbruk.

I takt med ökad konsumtion förvärras alkoholskadorna. Om drickandet pressas tillbaka minskar också problemen.

På kort sikt är det i första hand priset och tillgängligheten som styr utvecklingen. Om priserna sänks höjs konsumtionen. Människors dryckesmönster påverkas också av tillgången på smuggelsprit och hembränt liksom av ökade införselkvoter.

De redan nu existerande alkoholproblemen utgör en källa till oro. Folkhälsan och människornas trygghet urholkas. Vårdköerna är långa och samhällskostnaderna uppgår till minst gigantiska 140 miljarder kronor årligen i ren förlust. Ett par hundra tusen barn växer upp i vålds- och missbruksmiljöer.

Självfallet är det viktigt med alkoholupplysning och informationskampanjer. Dessa instrument är emellertid otillräckliga för att man skall komma till rätta med överkonsumtion, missbruk och skadeverkningar. Utgångspunkten måste vara att upprätthålla höga priser och se till att reglerna för försäljning följs. Det går således inte att hålla tillbaka skadeverkningarna genom eftergifter gentemot de påtryckargrupper som vill luckra upp restriktionssystemet.

Förhållandena i omvärlden kan inte förbises. Låga alkoholskatter i Danmark och övriga EU-länder påverkar den svenska situationen. Utvecklingen hotar att bli ännu värre med tanke på alkoholpriserna i bland annat de baltiska staterna och andra kandidatländer.

Människors hälsa och välfärd utsätts för ständiga hot. Regering och riksdag får därför inte passivt acceptera olika EU-organs krav på avsteg från den restriktiva alkoholpolitiken. Motkrafter måste mobiliseras. Det finns inga ekonomiska skäl för att sänka alkoholskatterna eftersom de starka dryckerna inte ens bär sina egna kostnader.

Sverige bör i EU:s ministerråd och i andra internationella fora kraftfullt agera mot den politik som leder till allvarliga alkoholskador. Goda argument för en restriktiv alkoholpolitik går att hämta bland annat från WHO. Sverige behöver inte stå ensamt om man bestämmer sig för att agera. I alla EU:s medlemsländer finns det bland social och medicinsk sakkunskap stöd för åtgärder som begränsar alkoholkonsumtionen. Det borde vara en väckarklocka att 55 000 europeiska ungdomar varje år drabbas av alkoholrelaterad dödlighet.

Svårigheterna att på alleuropeisk nivå uppnå en restriktiv alkoholpolitik är för närvarande stora. Ändå är det inte omöjligt att finna gehör för åtgärder som kan öka barnens trygghet och garantera goda uppväxtvillkor. Alla vill minska samhällskostnaderna, hindra våldet, förkorta vårdköerna och öka trafiksäkerheten. Nu är det bråttom! Folkhälsan och tryggheten måste ställas i centrum.

Vi som står bakom denna artikel är verksamma inom länsnykterhetsförbund, IOGT-NTO och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). Vi arbetar dagligen med folkbildning och socialt arbete. Vi engagerar oss mot alkoholmissbruket och känner djup solidaritet med dem som drabbas.

THURE JADESTIG

YNGVE LINDGREN

SOFIA MODIG

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons