Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen tappar tempo i småföretagarfrågorna

Annons

För några dagar sedan presenterade regeringen nya direktiv till en utredning om trygghetssystem för företagare. Efter påtryck-ningar i form av motioner och interpellationer händer äntligen någonting.

Regeringen har tappat tempo i småföretagarfrågorna, det är knappt styrfart. Det är pinsamt och skapar säkert funderingar hos många, inte minst kvinnliga företagare, som står inför beslut om framtida verksamhet. Allianspartiernas valretorik om att uppmärksamma småföretagens situation var uppenbarligen tomma ord. Man har inte bara schabblat med trygghetsfrågorna, man har dessutom dragit ner på forskningsstöd och inte på allvar tagit itu med förenklingsarbetet. Idag har många företag svårt att rekrytera arbetskraft. Genom att minska på utbildningsinsatser har regeringen förvärrat en redan besvärlig situation. I Västmanland är bristen på arbetskraft inom vissa områden ett kännbart problem.

En företagare betalar fullt ut till socialförsäkringssystemen men kan inte alltid dra nytta av dem på samma sätt som en anställd. Eftersom man använder olika beräkningsgrunder - för egenföretagare utgår man från nettovinsten - kan det få ogynnsamma

effekter. Här har det länge funnits ett gap mellan olika grupper och det upplevs naturligtvis som orättvist. Det är just nu svårt att överblicka om de flexibla åtgärder som

regeringen skriver om i direktiven till utredningen om trygghetssystem för företagare, är den bästa lösningen. Det kan också finnas risk att frågor kring föräldrapenningen inte uppmärksammas tillräckligt.

Regeringen har satt upp mål för minskning av företagens regelbörda med 25 procent till 2010. Det är en bra ambition. Näringslivets regelnämnd har gjort en utvärdering av

regeringens arbete och menar att det den hittills gjort lämnar mycket i övrigt att önska. Man skriver också i brev till oss riksdagsledamöter att det krävs rejäla insatser från departementet för att få fram ett godtagbart resultat under resten av mandatperioden. Det blir ett tufft jobb eftersom regeringen samtidigt föreslår en rad regler på skatte- och avgiftsområdet, bland annat selektivt reducerade arbetsgivaravgifter, som snarare ökar regelbördan.

Forskning och utveckling (FoU) är avgörande för framtida satsningar inte minst inom miljöområdet. Det behövs ökade resurser till alla delar inom FoU, från grundforskning till utveckling av produkter och tjänster. Inom ramen för Vinnova har småföretag under några år kunnat få bidrag till behovs-identifiering av, förstudier till och genomförande av FoU-projekt. För något år sedan var det endast var tionde sökande som fick del av stödet. Det indikerar att här behövs ytterligare insatser. Men det första regeringen gjorde när den kom till makten var att dra in det anslaget. Nu har den rättat till den fadäsen, men ack så pinsamt.

Vänsterpartiet vill gynna forskningsinsatser ytterligare genom att införa ett skatteavdrag. I till exempel Norge finns ett sådant system. Tyvärr har regeringen hittills visat ett totalt ointresse för våra förslag. Det beklagar vi, eftersom stimulans till ökade forskningsmöjligheter för småföretag är avgörande för att ta till vara och vidareutveckla unik kompetens och för att skapa förutsättningar för växande företag.

Kent Persson

ledamot av riksdagens näringsutskott

Marie Engström

ledamot av riksdagens skatteutskott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons