Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regionala Exportrådgivare i hela Sverige

Annons

Nu ökar företagandet i Sverige. Förra året tillkom närmare 42000 nystartade företag ? en ökning med över 5000 företag jämfört med föregående år. Här i Västmanlands län tillkom 950 nystartade företag. Detta är bra men vi behöver ännu fler företag och företagare.

För att förstärka de mindre företagens möjligheter att ta sig ut på den internationella marknaden har regeringen beslutat om en satsning som möjliggör för Exportrådet att anställa regionala exportrådgivare i hela landet.

Sverige är ett av världens mest globaliserade länder. Vi har aktivt och medvetet öppnat oss för omvärlden genom handel med varor och tjänster. Från svensk sida insåg vi tidigt vårt beroende av omvärlden för handel, investeringar och kunskap. Denna insikt har lagt grunden till vår välfärd.

De svenska storföretagen har länge varit aktiva och framgångsrika på den globala arenan. Men hos många småföretag finns fortfarande en stor, outnyttjad exportpotential.

Svenska småföretag har ofta bra produkter men saknar kunskap om och erfarenhet av hur man växer internationellt. Regeringen har därför under året inlett en kraftfull satsning på att öka småföretagens förmåga till internationalisering.

Exportrådet har 2005 fått i uppdrag att genomföra särskilda satsningar för att främja i första hand de mindre företagens exportmöjligheter på intressanta och snabbväxande marknader som de nya EU-länderna med grannländer, Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika.

För att ge konkret hjälp och rådgivning till de mindre företag som vill komma ut på den internationella marknaden har Exportrådet utvecklat en särskild exportrådgivningstjänst för småföretag, Regional exportrådgivare, där en erfaren exportrådgivare arbetar tillsammans med företagen med förberedelserna inför en exportsatsning.

Tjänsten finansieras av staten och är avgiftsfri för företagen.

Utvärderingar visar att de företag som fått möjlighet att utnyttja tjänsten generellt är mycket nöjda. Regeringen har därför beslutat att utöka satsningen.

Den utökade satsningen på regionala exportrådgivare innebär att det kommer att finnas rådgivare för varje län, så även här i Västmanlands län. Dessa beräknas kunna ge stöd till ungefär 1500 småföretag per år för att växa internationellt.

Regeringen har därtill under 2005 genomfört ett stort antal åtgärder för att göra det lättare att vara företagare, att bli före-tagare och att växa som företagare.

En treårig nationell satsning om 130 miljoner kronor för att öka intresset för entreprenörskap bland ungdomar har inletts. Ett handlingsprogram med 291 förbättringar för att minska företagens regelbörda genomförs.

I slutet av förra året slopades arvs- och gåvoskatten. Skatte-reglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, reformeras. Totalt kommer förbättringarna att ge en miljard i sänkt skatt till småföretagen.

Närmare 2 miljarder kronor satsas under en tioårsperiod för att stärka möjligheterna till kommersialisering av forsknings-resultat och innovationer.

Med rätt stöd kan fler företag snabbare få tillgång till den internationella marknaden. På så sätt hjälper vi svenska företag att expandera internationellt, samtidigt som vi främjar jobb i Sverige och därmed rättvisa och välfärd.

Thomas Östros

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons