Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regionchefer: LAS ett problem för små företag

Bertil Nordqvist framhåller att regelbundna avsteg görs från turordningsreglerna via ­förhandlingar med facken. Det är korrekt och riktigt men avser de stora företagen som har en upparbetad och långvarig relation med de fackliga ­organisationerna och dessutom ekonomiska muskler att köpa ut personal.

Annons

Den relationen och de ekonomiska förutsättningarna finns generellt sett inte i Sveriges småföretag. Styrkeförhållandet mellan företag och fackföreningar är där det omvända. Det är facket som dikterar villkoren. Hela 81 procent av företagen som ingår i Västmanlands företagarpanel oroar sig för att man efter en personalminskning inte kommer att ha kvar den för verksamheten bästa kompetensen. Det är en oro som vi bör ta på allvar.

Faktum kvarstår att LAS är ett problem som riskerar att äventyra många små- och medelstora företags möjligheter att dels, i innevarande konjunkturkris, övervintra, dels vid en uppgång snabbt kunna ta marknadsandelar. Företagen har ett stort behov, när de av konjunkturskäl tvingas säga upp personal. Att behålla dem som är viktigast för att snabbt komma upp på banan igen, det vill säga nyckelpersoner av olika slag. Det är att vara seriös och ta ansvar för företaget - och dess medarbetare.

Vi ser i medierna rapporter om att företag som bedrivit långvarigt strategiarbete för att få fler kvinnor att arbeta inom traditionellt manliga branscher och vice versa nu enligt turordningsreglerna tvingas säga upp dem. Samma effekt ser vi när det gäller ungdomar och att det dessutom blir allt svårare att ta sig över tröskeln från arbetslöshet till arbete.

Är inte detta ett skäl att förändra turordningsreglerna? Om Sverige ska ha chansen att vara konkurrenskraftiga gentemot omvärlden måste företagen få möjligheter att rusta sina företag utifrån marknadens förutsättningar. Teknikutveckling, internationalisering ställer höga krav på förändringar av kompetensen i företagen.

Det handlar inte om att företag förbrukar sina anställdas kompetenser. Men ibland behövs nya kunskaper som inte kan lösas genom intern kompetensutveckling utan det behövs nyrekryteringar. Dessa nyrekryteringar är i vissa fall de för företaget mest strategiska kompetenserna och riskerar på grund av turordningsreglerna att försvinna från företagen i dagens konjunkturläge.

Kan de bli kvar ökar förutsättningarna för företagen att, när konjunkturen vänder, snabbt ta marknadsandelar och åter expandera med ökad sysselsättning som följd. Sveriges enda möjlighet att bevara ett generöst välfärdssystem är att vidta åtgärder så att de svenska företagen övervintrar den nuvarande konjunktursituationen.

De senaste fem åren har nyanställningstakten varit större hos små och medelstora företag. Det är också dessa företag som i allt större utsträckning nyanställt medarbetare.

Det är därför mycket angeläget att vi har ett regelsystem som också gynnar dessa företag. Ett företags tillväxt kan inte vara avhängigt av ett gammalt system som inte tar hänsyn till dagens arbetsmarknad.

Ove Jansson

regionchef, Företagarna

Kristin Lahed

regionchef, Svenskt Näringsliv

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons