Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regioner ingen succé för sjukvården

Annons

Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson (s) gick här om veckan ut och förordade att dagens landsting ska ersättas med regionparlament. Om det blir resultatet för svensk sjukvårdsorganisation har vi inte mycket av förändring att vänta oss. Patientens undanskuffade roll i sjukvården kommer att bestå, till förmån för den politiska byråkratin.

I Isakssons värld blir landstingen färre men större. De byter namn till regioner. Därefter upphör skillnaden. Regionerna skall enligt förslaget bygga upp egna parlament med politiker och tjänstemän.

Regionerna skall inte bara tillåtas utan enligt Isaksson uppmuntras att engagera sig i sådant som inte rör sjukvård - "arbetsmarknad, näringslivsutveckling med mera". De produktivitetsbrister dagens landsting lider av på grund av oförmågan att ägna sig åt kärnverksamheten skulle otvivelaktigt fördjupas ytterligare med regionparlament. Den stora regionbildningen i Västra Götaland har inte varit någon succé för sjukvården där. Patienten hamnar än mer i skymundan.

Frågan om den framtida sjukvården synes vara ett trätoämne inom socialdemokratin. "Vi tror på en stark och sammanhållen stat och ett lokalt självstyre", skrev partikamraten Lars Stjernkvist (s) i november i fjol. "Vi ser inget behov av regionala parlament eller landsting med svag folklig förankring", avslutade han meningen.

Vi välkomnar det resonemanget, då det ligger närmare moderaternas idé om den framtida sjukvården. Vi tänker oss en sjukvård där det slitna uttrycket patienten i centrum ges en verklig innebörd, på direkt bekostnad av politiker och byråkrater. Dilemmat med Lars Isaksson är hans faiblesse för organisation och motsvarande likgiltighet för patienten.

I kontrast till honom föreslår vi en patientens renässans genom ett ökat statligt ansvarstagande. Landstingen avskaffas utan att ersättas med regionparlament. Staten ansvarar via socialdepartementet för hela Sveriges sjukvård. Mängden politiker och byråkrater kan på så vis minimeras samtidigt som en samlad kompetens säkras.

Det skall inte göra någon skillnad var i landet man bor. Norrlänningar skall inte som i dag behöva vänta längre på behandling än vad vi längre söderut gör.

Genom ett statligt finansieringssystem där ersättningen är kopplad till behandlingen blir varje patient alltid eftertraktad. Detta skulle bli den största decentraliseringsreformen i svensk sjukvårds historia genom att resurserna knyts till patienten. Huruvida systemet för det heter obligatorisk försäkring eller något annat är av mindre intresse. Likaså om den sjukvård som utförs är privat- eller offentligägd.

Det viktiga är att finansieringen är solidarisk och nationell. Enbart så kan hälso- och sjukvårdens portalparagraf följas; en god vård på lika villkor för hela befolkningen.

Christer G Wennerholm

Mikael Cederbratt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons