Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reinholdsson svartmålar landstinget

Annons

I en debattartikel den 18 juni ger Stig Reinholdsson, ordförande i Västmanlands läkarförening, uttryck för sin syn på landstinget som demokratiskt styrd organisation. Reinholdsson menar att landstinget spelat ut sin roll eftersom det inte delar hans uppfattning om hur man ska se på lagen om offentlig upphandling (LOU). På ett nästan arrogant sätt menar han att de folkvalda s-politikerna i landstinget, "tiger och samtycker som gamla Sovjet" i stället för att göra uppror mot landstingsledningen. Att uttrycka sig på det viset säger förmodligen mer om Reinholdssons syn på demokrati än om den socialdemokratiska landstingsgruppens ansvarstagande.

Vi socialdemokrater kan mycket väl ha delade uppfattningar i synen på LOU. Däremot är det helt riktigt att ingen i den socialdemokratiska landstingsgruppen uttryckt att landstinget ska bli lagbrytare och strunta i LOU. I det läge där landstinget bryter mot LOU skulle effekten bli en stämning med skadeståndsanspråk. Att det skulle drabba skattebetalarna och i synnerhet patienterna, som Reinholdsson säger sig värna om, tar han ingen hänsyn till. Både länsrätten och kammarrätten ger landstingsstyrelsen rätt i synen på LOU. Det är ingen överdrift att påstå att Praktikertjänst själva orsakat den här situationen genom att lämna in ett gemensamt anbud. Om anbudet varit uppdelat på flera hade kanske situationen varit en annan i dag.

Reinholdsson räknar upp ett antal läkare som han menar, tvingas överge sina patienter med drygt två månaders varsel. Vad han inte nämner är att de här privatpraktiserande läkarna mycket väl kände till vilka spelregler som gällde och att de kunde förlora i en upphandling. Något som inte var aktuellt i den föregående upphandlingen 1999 då det bara fanns en aktör (Praktikertjänst) som var intresserad av att åta sig uppdraget. Läkarna har dessutom fått erbjudandet att gå över till Carema. De har inte alls blivit tvingade att överge sina patienter. Det är självvalt. Om de värnat sina patienter hade de gått över till den nya entreprenören. Det är därför att fara med osanning att påstå att landstinget skulle orsaka läkarbrist. Vi talar här om läkare som erbjudits en månadslön i storleksordningen 60 000-70 000 kronor i månaden.

Jag är övertygad om att det handlar om prestige från dessa läkare och inget annat. Den senaste tiden har det slagit mig att de som oftast talar om konkurrensens fördelar tycks bli mest förvånade över de konsekvenser som konkurrensen kan medföra. I landstingsstyrelsen var dessutom alla partier överens om upphandlingen, men sedan dess leker de borgerliga partierna kurragömma för att på bästa sätt hålla sig borta från debatten och stå upp för beslutet.

För oss socialdemokrater är det angeläget att vården är gemensamt finansierad och demokratiskt styrd. Vi menar att alla ska kunna vara med och påverka vårdens inriktning, vilket utgörs av möjligheten att välja beslutsfattare i de allmänna valen. Från och till höjs det röster om att politiker inte är kompetenta att besluta om svensk hälso- och sjukvård. En del sådana inlägg har stått att läsa i VLT. De går ut på att man måste ha en viss utbildning och ställning i det svenska samhället för att kunna fatta beslut. Enligt Reinholdsson ska man tydligen vara läkare för att få ha en uppfattning om sjukvården.

Vi socialdemokrater anser inte att det ska vara ett expertstyre som är skyddat från inblick och ansvarstagande. Det finns i det svenska folkdjupet ett oerhört stort stöd för en gemensamt finansierad vård. Det är därför rimligt att skattebetalarna tillsätter politiker för att se till att varje skattekrona används på ett så bra sätt som möjligt. Sköter inte de folkvalda sitt uppdrag kan väljarna byta ut dem mot andra. Det är demokrati och ett styre som vi socialdemokrater vill värna.

Om Reinholdsson erinrade sig den situation som Västmanlands läns landsting stod inför senhösten 2002, borde han tvätta sina argument lite. Västmanlands landsting har på drygt ett år vänt en ekonomisk situation med underskott i 300 miljonersklassen till ett läge där balans i ekonomin åter är inom räckhåll. Detta utan att personal sagts upp. Hade ekonomin skenat i väg utan utsikt till någon form av kontroll och vändpunkt, hade personaluppsägningar varit oundvikliga. I till exempel Uppsala har 100 läkare varslats på grund av den ekonomiska situationen. I Västmanland ingen. Stig Reinholdsson svartmålar landstinget i eget intresse men han behöver nog inte oroa sig. Till de 18 lediga läkartjänsterna finns 45 intresseanmälningar. I dag är åtta redan klara och slutdiskussion pågår med ytterligare fem. Carema beräknar att övriga kommer vara slutförda i september med tillsättning under hösten eller senast årsskiftet.

Glenn Andersson har på ett skickligt sätt lotsat socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet, moderaterna och folkpartiet genom ett utomordentligt farligt läge med en strukturomvandling som ger landstinget möjligheter att fortsätta utveckla vården för länets bästa. Att moderaterna och folkpartiet efter strukturomvandlingens genomförande valt att bryta samverkan är helt naturligt och dessutom väntat. De måste ha utstått ett enormt tryck från sina partiledningar som inte vill se någon som helst samverkan med socialdemokraterna. Jag menar att denna samverkan har varit bra för länets invånare och inte minst för synen på politiken. Slutligen vill jag önska läkarföreningens ordförande en trevlig sommar, för han verkar onekligen i behov av lite sommar, sol och bad.

LARS ERIKSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons