Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rektor, ett fantastiskt jobb - trots allt

Annons

Sveriges skolledare förvaltar vår framtid. De har i dag en så stor arbetsbörda och så många arbetsuppgifter att möjligheten att uppnå verksamhetens mål äventyras. Rektor måste få möjlighet att klara jobbet inom normal arbetstid utan att äventyra sin och andras hälsa och välbefinnande. Det måste vara fel i systemet då en gymnasieelev efter tre år på studentdagen säger: "Jaså är det du som är rektor?"

Det är vanligt i dag att en skolledare är arbetsledare för 40-50 personer: lärare, vaktmästare, måltidspersonal, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesväg-ledare, lokalvårdare, barn-skötare, förskollärare och fritidspedagoger.

Var och en av dessa har rätt till del av rektors tid och uppmärksamhet, rätt till stöd och coachning, rätt till adekvat kompetens-utveckling, rätt till rättvis bedömning inför lönesättning och rätt att synlig-göras.

Rektors uppdrag från staten formuleras i läroplanen och uppdraget från kommunen i den kommunala skolplanen. Dessa skall normalt vara i samklang men är inte alltid det. Då måste rektor prioritera uppdragen, vilket kan leda till konflikt. De kommunala skolpolitikerna finns närmast skolan och anser sig ofta ha ett slags tolkningsföreträde vad gäller skolans verksamhet.

Ofta är skolledaren ensam i sin chefsroll och har till sin hjälp endast en administratör, ofta på deltid. Trots detta skall rektor inom ramen för en 40-timmarsvecka hinna leda all personal i deras arbete, upprätta och följa upp budget, planera läsåret, ha utvecklingssamtal med all personal minst en gång per år, sätta rättvis lön på alla, ha lönesamtal, vara spindeln i nätet i den pedagogiska debatten internt och externt, planera kompetensutveckling för alla på skolan, delta i ledningsgrupper på olika nivåer, göra och följa upp lektionsbesök, delta i brukarrådsmöten, träffa föräldrar och inte minst träffa barn och elever.

Antalet lärare per 100 elever i grundskolan är cirka nio stycken och i gymnasieskolan cirka 8 stycken. Detta innebär 11-13 elever per lärare. Skolledaren har inte sällan ansvaret för 30-50 anställda och 200-500 elever. Detta är inte acceptabelt och gör att skolledaruppdraget omöjligt hinns med inom 40-timmarsveckan.

Denna otillräckliga arbetsledningsresurs drabbar underställd personal, barn och elever - de upplever att de får för lite tid med sin chef/rektor, osäkerhet om vilka krav som ställs, för litet mått av pedagogisk ledning, man upplever att man inte syns, får en känsla av otillräcklighet.

Vi kräver max 25 personal per skolledare för att kunna fullgöra vårt viktiga uppdrag.

Hans Svanqvist

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons