Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Remiss krävs om du vill välja själv

Annons

Teamtanken håller inte - att den egna familjeläkarmottagningens personal/team själva har kompetens att klara av sina listade patienters alla rehabiliteringsbehov. Egna rehabiliteringsteam har heller inte uppställts som ett krav i familjeläkarprogrammets kravspecifikation, som Orve/Sellin påstår, i VLT den 13 oktober. Varje familjeläkare kan remittera till alla sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer som har landstingsavtal, se även Monika Wilander i VLT den 14 oktober.

Inget enskilt team kan tillhandahålla ens en bråkdel av de många möjliga vägar som finns för att rehabilitera en patient. Inom de rehab- behandlande yrkeskårerna finns många specialinriktningar. Den ene sjukgymnasten har helt andra metoder än sjukgymnastkollegan. Samma gäller naprapater. Yrkeskårstillhörighet får inte innebära likstöpta behandlingsmodeller. Detta är orsaken till att patienten själv, med all rätt, eftersom beslut om detta tagits av landstingsstyrelsen, så ofta önskar välja en viss namngiven vårdgivare.

Vad ska den resurssvage patienten göra? Patienten som inte upplever sig få erforderlig hjälp inom "teamet" vet att annan landstingsfinansierad hjälp finns att få, men nekas remiss av sin familjeläkare? Dömd till ett liv med smärta/funktionsnedsättning utan att ens ha fått möjligheten att pröva hos annan vårdgivare?

Behandling utanför det "egna teamet" är ofta nödvändig och kan resultera i helt andra behandlingsresultat. Möjligheten att få komma till naprapat, kiropraktor, eller OMT utbildad sjukgymnast, ska inte vara förbehållet enbart de som är listade hos några få familjeläkare - och totalt omöjligt för andra. Vård på lika villkor ska gälla även i Västmanland. Alla ska ha tillgång till hela landstingets rehab-utbud!

Man har rätt till en medicinsk bedömning, skriver Orve/Sellin med anspelning på att en sådan alltid måste göras av familjeläkaren, vilket inte är fallet. Före behandling hos legitimerad rehabutövare görs alltid en medicinsk bedömning och en funktionsanalys, eftersom det är grundförutsättningen för att kunna behandla. Socialstyrelsen har ålagt legitimerade naprapater och kiropraktorer eget diagnosansvar. Behövs ytterligare undersökningar eller provtagningar kontaktas familjeläkaren.

På Herrgärdet och Hemdals familjeläkarmottagningar görs ofta den medicinska bedömningen avseende rygg-, led-, och muskelbesvär av de egna sjukgymnasterna eftersom läkarna under försöksåret med två remissfria besök 2002, upptäckte att det fungerade bra. Resultatet blev snabbare omhändertagande av patienterna, och innebar även en avlastning av läkarna.

På grund av de goda erfarenheterna, har Herrgärdet och Hemdal därför redan, i smyg, avskaffat remisskravet för besök hos sjukgymnaster. Förutsättningen är att patienten nöjer sig med mottagningens eget rehabutbud. Patienter som inte fogar sig och i stället önskar remiss till privat vårdgivare utanför familjeläkarmottagningen, får beskedet: Då krävs det remiss!

Förfarandet utgör ett direkt brott mot Lag om ersättning för sjukgymnastik och att samma förutsättningar ska gälla för all lands-tingsfinansierad vård! Det är med andra ord lagstridigt att tillämpa ett system med remissfrihet till egna sjukgymnaster men med remisskrav till andra. Landstinget ser mellan fingrarna på det hela och låter det rulla på. Valfriheten att själv välja vårdgivare är satt ur spel.

Roland Anderson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons