Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Renodla polisens arbetsuppgifter

Annons

Roy Cederbäck och Anna Nellberg, Polisförbundet Västmanland undrar i en artikel (VLT 11/8) vad vi vill göra åt polissituationen efter valet i höst.

Folkpartiet är mycket oroat över att drygt hundra polisstationer lagts ner under socialdemokraternas regeringstid och att närpolisreformen rullats tillbaka. Polisen har en central roll i att ge skydd åt medborgarna. Genom att göra sig synlig kan polisen bättre motverka och förebygga brottslighet. Det låga antalet uppklarade brott och det ökade antalet brott visar dock att det idag finns många utmaningar för polisen. Åtgärderna som måste vidtas handlar både om organisation och om resurser.

Folkpartiet vill:

*Återupprätta närpolisreformen. Polisen har i dag blivit allt mer osynlig på gator och torg och närpolisreformen har havererat. Människor som utsätts för så kallad vardagsbrottslighet får sällan upprättelse. Endast fyra procent av bostadsinbrotten klaras upp. Samtidigt anlitas allt fler vaktbolag när människor har gett upp hoppet om att få hjälp av polisen. Folkpartiet tänker satsa på en lokalt närvarande och synlig polis.

*Utbilda fler poliser. Vi är övertygade om att Sverige behöver fler poliser. Vårt mål är att det i Sverige ska finnas minst 20 000 poliser år 2010. Det är en ökning med cirka 3 000 poliser jämfört med i dag varav det är rimligt att placera cirka 50 i Västmanland.

l Renodla polisens arbetsuppgifter. Genom att anställa fler civila som kan sköta administrativa uppgifter kan poliserna i större utsträckning ägna sig åt polisiära uppgifter. Det handlar också om att flytta en del av polisens uppgifter till andra myndigheter.

l Stärk kompetensen inom polisen. Polisutbildningen bör göras om till en högskoleutbildning. Samtidigt måste vi öppna upp för fler specialister inom polisen.

l Bättre organisation och ledarskap.Få andra organisationer har varit utsatta för så många organisationskonsulters experiment som den svenska polisen. Effekten är tydlig - hundratals närpolisområden och polisstationer har försvunnit på senare år. Denna utveckling ska brytas. Ökade krav ska också ställas på Sveriges polischefer. Om polisen ska bli bättre på att redovisa resultat så krävs också ett tydligt ansvar för brottsbekämpningen lokalt. I Sverige finns det turistchefer i så gott som varje kommun medan polischeferna på många håll försvunnit.

Johan Pehrson

Ulla Lennersand

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons