Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksdagsledamöter: Vi satsar på företagande i vårbudgeten

Annons

Alliansregeringen har redan hunnit genomföra en rad reformer som syftar till att minska utanförskapet, att skapa utrymme för mer välfärd och att öka makten för enskilda och familjer i deras egen vardag. Steg för steg blir det mer lönsamt att arbeta, enklare att anställa och mer attraktivt att starta och driva företag.

Vid årsskiftet infördes det så kallade jobbskatteavdraget som framför allt ger människor med låga eller normala arbetsinkomster mer pengar kvar i plånboken varje månad. Ambitionen är att gå vidare med ytterligare skattesänkningar särskilt riktade till dessa, så att till exempel en LO-arbetare ska ha kvar ungefär 1000 kronor mer i månaden. Ett ytterligare jobbavdrag planeras från den 1 januari 2008 om ekonomin tillåter.

Svensk ekonomi växer mycket snabbt. Allt fler företag anställer och arbetslösheten sjunker snabbare än väntat. Bara i Västmanland har antalet personer i arbetslöshet eller åtgärder minskat med 2500 personer under det senaste året. Eftersom vår gemensamma välfärd är beroende av att så många som möjligt betalar skatt är det viktigt att fortsätta arbetet med att se till att fler får ett arbete. Varje arbetslös som får ett arbete är också en mänsklig vinst.

I den kommande vårpropositionen kommer regeringen att presentera ytterligare förslag som förstärker jobbpolitiken. Reformerna riktar sig framför allt till dem som är i störst behov av stöd för att få ett arbete.

Arbetslösheten bland unga i Sverige var 2006 nästan tre gånger större än genomsnittet för befolkningen. Arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund var också hög. 2006 var andelen sysselsatta i denna grupp bara 64,7 procent, vilket ska jämföras med 76,7 procent för inrikes födda. Att deras förmågor och kunnande inte tas tillvara är ett stort slöseri. Efter årtionden av misslyckad integrationspolitik krävs en tydlig omläggning av politiken så att fler ges en chans till jobb.

Grunden för en verklig jobbtillväxt är investeringar i ett växande företagande. Bakom varje framgångsrikt företag finns det någon eller några som varit beredda att investera och riskera kapital. I Sverige finns ett stort behov av att öka tillgången på denna typ av riskvilligt kapital för att det ska kunna skapas förutsättningar för fler jobb och ökad välfärd. Mycket tyder på att förmögenhetsskatten utgör ett hinder för en sådan utveckling.

Vid sidan av Sverige är det nu bara fyra av OECD:s 30 medlemsländer som har kvar en beskattning av förmögenhet. Det innebär i praktiken att de verkligt förmögna inte betalar förmögenhetskatt utan placerar pengarna utomlands där de inte gör någon nytta för företagen i Västmanland. Samtidigt stämplas vanliga småhusägare som miljonärer och tvingas betala dyrt för tillgångar som inte existerar annat än i form av den egna bostaden.

Enligt Skatteverket befinner sig svenskt kapital motsvarande minst 500 miljarder kronor i utlandet. Det är pengar som, om de togs hem, skulle kunna investeras för att skapa arbete och välfärd i Sverige.

Som ett led i den breda satsningen på Sveriges småföretagare kommer regeringen i samband med vårpropositionen att lägga ett förslag om att avskaffa förmögenhetsskatten redan 2007. Detta görs för att det finns behov av att öka tillgången på kapital som kan investeras i svenska företag.

Det är vår förhoppning att det därmed ges en skjuts åt viljan att investera i Sverige för att på så sätt lägga grund för nya, växande företag och förutsättningar för fler nya jobb.

Att avskaffa förmögenhetsskatten är en långsiktig och viktig del i reformarbetet för att bryta utanförskapet och trygga välfärden.

Agneta Berliner (fp)

Jessica Polfjärd (m)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons