Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksidrottsförbundet måste få tydligare signaler

Annons

Till helgen har Riksidrottsförbundet (RF) sitt års-möte i Västerås. Riksdagen har ju utsett RF att fördela pengarna till idrotten - då bör riksdagspartierna också ge signaler inom områden som behöver förändras. Och det behövs, inom såväl jämställdhet och handikapp som alkohol och dopning. Fysisk rörelse är en viktig del för att skapa en god hälsa och välbefinnande för människor.

I Sverige är idrottsrörelsen den största folkrörelsen. Det är därför viktigt att den förmår behålla sin karaktär av bred demokratisk rörelse där alla kan samlas och umgås under lika förutsättningar och ekonomiska villkor, oavsett kön eller funktionshinder. När jag deltog i Idrottskommittén som tog fram underlag inför riksdagens idrottspolitiska beslut 1999 diskuterades idrottsrörelsens ställning ingående.

Jag delar synen att verksamhetsmålen ska styra anslagets användning men inte styra idrottsrörelsens verksamhet. Riksdagen fastställer mål för olika politikområden och därför bör de mål eller syften som styr den statliga bidragsgivningen till idrotten ha stora likheter med dem.

Killar och tjejers idrottande värderas fortfarande olika både när det gäller attityder och regler. Det som tjejer gör ses inte alltid som sport eller idrott och är oftare belagt med relativt stora avgifter, till exempel att gå på Friskis och svettis eller jazzgympa. Riksidrottsförbundet med sin ställning när det gäller att fördela de stat-liga stöden behöver lyfta blicken och se att det behövs tydligare åtgärder för att förändra attityder och värderingar.

Det är oacceptabelt att Riksidrottsförbundet fortfarande har kvar regler som gör att Ishockeyförbundet kan strunta i tjejerna som söker till hockeygymnasierna. Fri kvotering och endast killar på utbildningarna - så ser det ut på de statligt finansierade riksidrottsgymnasierna i ishockey - ett år då

VM arrangeras i Sverige. Bandyförbundet har krav på sig att ta in minst 30 procent tjejer och då tävlar de mot varandra om platserna.

Det är bra att RF jobbar med 3R-metoden men det behöver också omsättas i praktiken. Att det på stämman i helgen kommer att läggas en ny jämställdhetsplan är nödvändigt för att den konservativa synen som ishockeyförbundets ordförande gav uttryck för ska förändras. Också det kommande valet av ny ordförande i RF är en signal inom organisationen - jag hoppas att RF har kraft att välja sin vice ordförande som ny ordförande. Det blir i så fall första gången sedan bildandet 1904 som RF får en kvinnlig ordförande.

Idrottande ungdomar super mer än andra, säger en undersökning från professor Mats Trondman vid Malmö högskola. De som tränar eller tävlar nästan varje dag dricker också alkohol oftare, de dricker större mängder och i större utsträckning för att bli fulla. Detta är anmärkningsvärda resultat - och visar att idrottsrörelsen kapitalt har misslyckats med sitt alkoholarbete.

2000-2003 samverkade Riksidrottsförbundet och IOGT-NTO i projektet Attityd. Kanske behöver idrottsrörelsen ta hjälp av forskningen från Statens folkhälsoinstitut om vilka metoder som är effektiva i folkhälsoarbetet. Att kända idrottsprofiler gör reklam för öl är en signal - det är inte en acceptabel utveckling inom idrotts-rörelsen som riksdagen ska ge stöd åt. Det räcker inte att vara restriktiv och återhållsam och att föräldrarna ska vara positiva förebilder samtidigt som RF tycker att bryggeriföretagens sponsring av idrott är okontroversiellt och helt okej.

Ett annat problem är dopning. Det är viktigt att fortsätta det breda arbetet inom idrotten, på de privata gymen och via myndigheter. Ett sätt är att privata gym gör upp med sina brukare så att det blir tillåtet med oanmälda tester. Idrottsrörelsen har genom åren varit duktig på att ta fram program och dokument för att utveckla verksamheten. Politikerna ska inte gå in och styra idrottsrörelsen men när riks-dagen ger bidrag och uttalar varför man vill stödja idrotten så bör också signaler ges om vilken utveckling som vi vill främja. Att Idrottsgalan ger pris till bland annat årets bästa manliga och bästa kvinnliga idrottare men att idrottare med funktionshinder inte kan få den utmärkelsen är ett exempel som visar på ett handlande som är oacceptabelt.

Gunvor G Ericson (mp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons