Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rikspolischefen: Våld i hemmet måste utredas bättre

Annons

Varje dag anmäls flera hundra fall av misshandel och andra brott där gärningsmannen har en nära relation till brottsoffret. Vanligen handlar det om en man som slagit sin kvinna eller sitt barn.

Av de omkring 25000 brott av detta slag som varje år anmäls är det drygt vart femte som slutar med en fällande dom. Det finns anledning att fråga sig om inte fler våldsmän borde kunna dömas.

Det är svårt att utreda brott som begåtts i en nära relation. Ord står mot ord. Ofta saknas vittnen. Lojalitet och beroendeförhållanden försvårar.

Många inom Polisen är bra på att utreda dessa brott, men bra kan bli bättre. Därför startar vi nu ett utvecklingsarbete så att fler utredningar kan leda till att våldsverkare stoppas. Samtidigt är det viktigt att kvaliteten inte ska vika för kvantiteten. Det är ett utvecklingsarbete som handlar både om att öka resultatet och att hålla hög kvalitet.

Mot denna bakgrund ska Rikspolisstyrelsen tillsammans med landets polismyndigheter ta fram konkreta åtgärder. Jag vill särskilt peka på tre faktorer:

Eftersom teknisk bevisning ofta är avgörande när ord står mot ord, måste stora ansträngningar göras för att säkra sådan bevisning. Brottsplatsen ska dokumenteras noggrant och förhör hållas snabbt. För att säkerställa att dessa och andra utredningsåtgärder vidtas på bästa sätt, ska nya rutiner tas fram. Det ska bland annat leda till att kriminaltekniker i högre utsträckning kallas till brottsplatsen och att rättsintyg utfärdas på ett effektivare sätt.

Många gärningsmän är återfallsförbrytare. Vi måste därför bli bättre på att använda kunskap om tidigare anmälningar och göra hot- och riskbedömningar av faran för att brottet ska upprepas.

I brott av detta slag är det särskilt viktigt att brottsoffren får förtroende för Polisens förmåga och därigenom kraft att orka hela vägen i rättsprocessen. Utbildning i hur man bemöter offer för dessa brott ska därför utvecklas.

Över huvud taget ska vi se över all utbildning inom Polisen som rör brott mot kvinnor och barn.

Vid brott mot barn krävs specialkompetens i hur förhör genomförs och vi kommer därför att göra en översyn av vilka krav som måste ställas på barnutredare.

En del brott i nära relation är så kallad hedersrelaterade brott. För att öka förmågan att hantera brott med hedersmotiv ska ytterligare kompetens ges till dem som ska utreda dessa brott. En sådan utbildning arrangeras i år.

Målsättningen för det arbete jag här beskrivit är tydlig och bestämd: vi ska bli bättre på att utreda våld inom hemmets väggar. Fler gärningsmän ska dömas och stoppas från att fortsätta med sitt våld. Färre barn och kvinnor ska behöva leva i skräck. Det är hela samhällets ansvar att bekämpa denna brottslighet och Polisen tar sin del av ansvaret.

Stefan Strömberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons