Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksrevisor: Vi beslutar självständigt om vad som ska granskas

Annons

Fyra riksdagsledamöter från Västmanlands län argumenterade i måndags för att politiker inte ska styra forskningen. Eftersom de hänvisar till en nyligen publicerad rapport från Riksrevisionen om oförbrukade forskningsbidrag vill jag klargöra Riksrevisionens roll och vad rapporten redovisar.

Riksrevisionen är en oberoende myndighet under riks-dagen. Den leds av tre riksrevisorer som var och en självständigt beslutar om vad som ska granskas. Uppdraget innebär granskning av regeringens och myndig-heternas genomförande av den statliga verksamheten.

Under åren 2007-2010 har Riksrevisionen genomfört flera granskningar inom högskoleområdet. Eftersom Sverige avsätter drygt 48 miljarder kronor av offentliga medel till verksamheten vid universitet och högskolor är det viktigt att dessa resurser används på bästa sätt.

Högskolornas stora ansvar för ledning och styrning måste kombineras med bra system för uppföljning och utvärdering. Riksdag och regering behöver veta vad verksamheten vid universitet och högskolor ger i utbyte.

Riksrevisionens rapport om oförbrukade forskningsmedel gäller inte styrningsfrågor utan visar att uppföljning är viktig för att riksdagen ska få den information den behöver. Rapporten visar att de forskningsbidrag som kommer från externa finansiärer inte omsätts i forskning på det sätt som planerats.

Vår uppfattning är att regeringen inte har ställt tillräckliga krav på uppföljning av bidragen. Bristen på uppföljning leder till att systemet inte blir tillräckligt transparent och att man inte kan se hur stor andel av pengarna som inte används.

Riksrevisionen rekommenderar därför att regeringen ser till att det tydligt framgår hur mycket forskningsbidrag som betalas in till lärosätena varje år.

Regeringen bör också ge forskningsråden i uppdrag att förbättra uppföljningen av de forskningsbidrag som fördelas av råden. Universitet och högskolor bör regelbundet och systematiskt följa upp användningen av bidragen och skapa sådana anställningsförhållanden för forskarna att de använder beviljade forskningsmedel på det mest effektiva sättet.

I höst kommer Riksrevisionen att publicera en avslutande granskning om univer-sitet och högskolor där de tidigare granskningarna följs upp. Det är vår ambition att de slutsatser och rekommendationer som då presenteras ska utgöra ett gott underlag för riksdagen.

Gudrun Antemarriksrevisor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons