Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Röda Korset: Sociala kontakter främjar liv och hälsa

I dag är det en vecka kvar till julafton, vår mest familjära och potentiellt glädjebringande högtid. Under julhelgen odlar vi våra sociala relationer, vi ger och vi tar emot, inte bara dyra klappar, utan också värme, omtanke och uppskattning, ofta åtföljt av en stor och hjärtlig kram.

Annons

Men mitt i den här lyckan finns en växande ensamhet. I våra storstäder bor majoriteten numera i ensamhushåll och många saknar släktingar och vänner att fira jul med. Inflyttningen till storstäderna, den ökande hetsen och den allt snabbare livsrytmen har förstärkt ensamheten. Samtidigt visar forskningen att människor som saknar sociala kontakter är sjukare och dör i förtid. Social isolering har visat sig lika farligt som att röka, men svårare att bekämpa. Svenska Röda Korset gör här en viktig insats.

Röda Korset bedriver sedan många år tillbaka en verksamhet som bland annat ger socialt stöd till äldre personer. Inför julen samlar organisationen med hjälp av Kramkampanjen in pengar till den sociala verksamheten. Frivilliga från Röda Korset besöker äldre i hemmen och ledsagar dem till olika aktiviteter såsom besök hos doktorn eller på banken. Även anhöriga får stöd genom samtalsgrupper.

Någon vetenskaplig utvärdering av Röda Korsets verksamhet har aldrig gjorts. Men under de senaste årtiondena har det forskats en hel del om betydelsen av socialt stöd och sociala nätverk för hälsa och överlevnad. Forskningsresultaten är intressanta för att på ett generellt plan bedöma vilket värde Röda Korsets sociala verksamhet kan ha.

I dag finns en väl dokumenterad kunskap om sociala relationers hälsofrämjande betydelse och deras läkande verkan vid sjukdom. Det är med andra ord livsviktigt med sociala kontakter och socialt stöd.

På motsvarande sätt ökar brist på sociala kontakter risken att dö i förtid. Enligt en svensk studie ökar social isolering för både män och kvinnor risken att i förtid dö av hjärtinfarkt med 50 procent. Enligt flera studier är skyddseffekten av sociala kontakter starkare för män än för kvinnor.

Det kan antas bero på att sociala kontakter som de ser ut i verkligheten ofta är mer gynnsamma för män än för kvinnor. I en amerikansk undersökning angav 60 procent av männen att deras hustrur var deras starkaste sociala stöd medan motsvarande siffra för kvinnorna bara var 25 procent. Man kan ana att män ofta avlastas av de sociala kontakter som deras hustrur står för, medan motsvarande familjekontakter för kvinnor ofta innebär en belastning.

I vår moderna värld används läkemedel i stor omfattning. En del forskare har jämfört effekterna av dessa med effekterna av insatser för att förbättra den psykosociala miljön. Syftet kan vara att minska det onda kolesterolet eller motverka depression. Det visar sig ofta att den psykosociala miljön påverkar kolesterolhalterna och depressionen väl så mycket som de rent medicinska faktorerna. I ett helhetsperspektiv måste därför psykologiska och sociala faktorer ges en lika självklar roll som läkemedel.

Traditionellt har mycket av forskningen gjorts bara på män, först på företagschefer (white collars) och sedan på arbetare (blue collars). Först på senare tid har också kvinnor (pink collars) tagits med i forskningen och man har då observerat tidigare okända skillnader mellan könen. Ett program som riktar sig till kvinnor med hjärtsjukdom har nu framgångsrikt prövats av forskare på Karolinska institutet.

Röda Korsets frivilliga gör sina besök därför att man intuitivt känner att det är rätt, inte att det finns vetenskapliga bevis för att så är fallet. Men forskningen visar att intuitionen i detta fall leder rätt. Och det är naturligtvis positivt att forskningen ger stöd för att verksamheten är värdefull.

Det gäller dessutom enligt forskarna inte bara för dem som får besök utan också för besökarna. Att visa medmänsklighet är alltså hälsofrämjande!

Kristina Orth Gomér

professor emeritus

Karolinska institutet

Bengt Westerberg

ordförande,

Svenska Röda Korset

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons