Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgröna: Klimatfrågan är ¿viktig i rödgrönas samarbete

Annons
Västerås. Debattörerna vill utveckla området kring Svartån för att bygga en så kallad faunaväg i Stadsparken.foto: scanpix

Västerås är en grön kommun med rika ¿möjligheter till upplevelser i en nära övärld liksom i skog och mark. Vi rödgröna står upp för naturen och vill att Västerås ska vara både klimatsmart och långsiktigt hållbart. Västerås fullmäktige har antagit budgeten för 2013. Där finns flera satsningar för ett grönare och mer hållbart Västerås.

Vår tids största utmaning är det globala ¿klimathotet. Klimatfrågan och arbetet för en hållbar utveckling är viktigt i det rödgröna samarbetet. Vår ambition är att Västerås stad ska ligga i framkant och leda det lokala ¿klimatarbetet. I 2013 års budget märks det till största delen på nya kollektivtrafiksatsningen Smartkoll och fortsatt satsning på ökat ¿cyklande.

Det finns mycket att göra bland annat att förbättra skyltningen, anlägga nya och förbättra de cykelvägar som redan finns, anordna ¿bättre belysning och bygga fler och säkrare cykelparkeringar.

Västerås sjönära läge ställer höga krav på att vi behandlar Mälaren och dess stränder och andra vattendrag med respekt. Över-¿gödning är ett stort problem. Detta orsakas av alltför stora utsläpp av näringsämnen, framför allt kväve och fosfor, bland annat från jord-bruket.

Anlagda våtmarker är en av de ¿metoder som används för att fånga upp näringsämnen och motverka övergödning. Därför har vi nu avsatt medel för att anlägga fler våtmarker i kommunen.

Våtmark är mark som under en stor del av året är vattenmättad, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna. Våtmarker ökar också den biologiska mångfalden och ger ett rikt fågelliv och blir därmed också ett intressant rekreationsområde för människor.

Vi vill att badbarheten längs Mälarens ¿stränder ökar. Ett arbete pågår att anlägga nya stränder på Lögarängen och Björnön. På grund av muddermassor och rödlistade musslor som behöver flyttas har arbetet tyvärr blivit för-senat, men vår förhoppning är att det är ¿färdigt till sommaren 2013.

Vi värnar också om att hotade arter ska få en chans att fortsätt leva. Bland annat fisk-arten asp i Mälaren som behöver fria ¿vandringsvägar i vattendragen för att nå sina lekområden. Därför hade vi i vår investeringsbudget lagt in att utveckla området runt Svartån för att bygga en så kallad faunaväg i Stadsparken. Detta skulle även bli ett trevligt inslag i stadsbilden. Dessutom behöver Svartåns mur mot Fiskartorget renoveras och detta kan med fördel samordnas med faunavägen. Tyvärr fick vi inte gehör för detta i budgeten för 2013, men förslaget finns kvar och vi fortsätter att arbeta för att det ska bli verklighet.

Redan i årets budget finns extra miljoner till upprustning av lekparker och andra parker. Underhållet har under många år blivit eftersatt, det vill vi ändra på. Västeråsarna ska ¿känna att vårt gemensamma uterum är allas vardagsrum där man möts över generations- och kulturgränser. Vi ska ha välskötta, ¿stimulerande och spännande miljöer som är tillgängliga för alla.

Bland annat vill vi skapa ett ännu triv-¿sammare Djäkneberg. Därför kommer nu Djäknebergsparken att utvecklas och utvidgas för att omfatta även området runt vatten-¿tornet. Detta är också bra för att skydda ¿parkens fridlysta grodor och salamandrar.

I juni antog kommunfullmäktige ett klimatprogram för Västerås stad. Det är omfattande med tuffa och nödvändiga mål. Utsläppen av växthusgaser ska 2020 ha minskat med mer än 60 procent per invånare jämfört med 1990. Klimatarbetet ska kopplas till budgeten och följas upp årligen.

Västerås stad har en viktig roll både för att införa effektivare teknik och skapa förut-¿sättningar för kloka levnadsvanor.

Därför är vi stolta över att vi har ett ¿klimatprogram i vilket vi visar att vi tar den nödvändiga klimatomställningen på allvar. Och det avspeglar sig nu också sig i hur vi fördelar stadens pengar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons