Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgröna: Moderaternas felaktigheter om stations-området oroar

De moderata företrädarna skriver i ett inlägg om den nya översiktsplanen för stations-området som är under framtagande.

Annons

Det som är bekymmersamt är de direkta fel-aktigheter man påstår i sin artikel.

De hävdar att man mycket sent fick komma in i processen. Detta är inte sant.

Mycket tidigt i processen var det en workshop där samtliga fullmäktige-, nämnd- och kommunstyrelsepolitiker var inbjudna. Ungefär sex månader senare var det ytterligare en workshop och ett seminarium.

Tidigt i höstas, inför överläggningen, var det ytterligare en information för samtliga politiker för att informera om varför samrådsförslaget såg ut som det gjorde. Till detta har informationer hållits i kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen.

Moderaterna har under hela resan haft möjlighet att framföra synpunkter men det var inte förrän vid samrådsbeslutet som de ställde krav på komplettering. Innan har det endast rört sig om frågor och påståenden som tjänstemännen har svarat på och bemött.

Illustrationerna som finns ute nu är en av många möjliga utformningar. Tillgänglighet är högt prioriterat och den exakta utformningen är inte föreslagen utan det arbetet påbörjas efter samrådet när arbetet med detaljplanen påbörjas.

När det gäller påståendet att ett nedsänkt torg skulle försvåra för taxi- och privatbilister så stämmer det inte. Inget av alternativen ska påverka möjligheten för olika trafikslag att angöra samtliga entréer.

Översiktsplanen möjliggör en passage under järnvägen likväl som den möjliggör en passage över järnvägen. Det är vitsen med en långsiktig planering – att man ska möjliggöra för lång framtida utveckling och inte lägga in begränsningar som inte behövs.

Vem vet vilka tekniker och tankar som vi har 2022. Ska vi då redan nu bestämma att vi inte ska eller får passera under järnvägen utan bygga bort den möjligheten?

Man tar även upp den påstådda risken med översvämning. Den risken är inte större än att det skulle översvämmas vid Pilgatan eller Hamngatan.

Alla passager där man kommer ner under grundvattenståndet behöver ha en pump-anläggning, vilket är en mycket vanlig lösning som bland annat även finns vid Hamngatan.

Vi tror på detta projekt och står bakom det. Vi tycker att det är tråkigt att Moderaterna nu väljer att med felaktiga påståenden låsa sig fast vid ett alternativ.

Låt oss invänta synpunkterna från västeråsarna under samrådet och därefter se vilket förslag som bäst ger förutsättningar för att göra området tillgängligt och säkert så att vi når syftet med projektet, att bygga bort barriärerna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons