Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgröna: Satsa på barn, ungdomar och grön omställning

Annons
Marlene Andersson (MP), Magnus Edström (MP), Ulla Persson (S), Per Lithammer (V).

De val vi gör i dag formar det liv vi lever i framtiden. De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Därför är det här och nu som omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle för fler jobb och tryggad välfärd måste börja.

I det rödgröna Västerås ges möjligheter till grön omställning samtidigt som det ger alla människor nya möjligheter och chanser till att växa och utvecklas. I budget 2011 lägger vi grunden till ett grönt och socialt hållbart Västerås.

Vi har sagt det tidigare och säger det igen: Vi ska vara en kommunledning som ser till Västerås bästa. Därför kommer vi att arbeta för breda lösningar och samförstånd i kommunpolitiken. Västerås stads budget för 2011 är ett uttryck för detta. Det har varit en konstruktiv dialog mellan det rödgröna samarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och den borgerliga Västeråsalliansen.

Budgeten har få nya satsningar. Viktigt är att verksamheterna för första gången på flera år får full kompensation för ökade löner och priser. Därmed kan de ha samma kvalitet som tidigare.

I förskolan och skolan ska det vara tydligt fokus på lärande. Barnen ska få mer tid med pedagogisk personal för att få likvärdiga förutsättningar att utvecklas och nå målen.

Förskola, grundskola och fritidshem behöver ytterligare förstärkning för att kunna leva upp till alla förväntningar. 2011 tar vi därför ett första steg för att utveckla Ida-projektet ytterligare.

Nästa år genomförs en ny gymnasieskola. Fokus läggs nu på att fler ska nå slutbetyg. Insatser inom Arenan utvecklas så att fler kan ta sig vidare från de nya introduktionsprogrammen till ett nationellt program eller arbete.

Ett kunskapslyft genomförs för ungdomar under 25 år. De som inte nått slutbetyg i gymnasiet ska ges möjlighet att klara detta.

Arbetsmarknadsinsatserna för ungdomar utvecklas. Antalet sommarjobb för gymnasieungdomar utökas. Ett närmiljöprojekt startas för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Alla barn ska kunna erbjudas en aktiv fritid. Föreningsbidragen till barn- och ungdomsföreningarna ska ökas. Kulturskolan byggs ut så att de hundratals barn som nu står i kö får möjlighet att lära sig spela ett instrument, spela teater eller dansa.

Konstmuseet har fått nya fina lokaler. Anslaget till museets verksamhet ökas. Verksamheten i Västerås konstskola tryggas.

I det rödgröna samarbetet står vi upp för natur och miljö. Därför satsar vi på kollektivtrafik och ökat cyklande. Åtgärder enligt natur- och kulturmiljövårdsplanen tidigareläggs.

Maten som staden serverar ska i ökande utsträckning vara ekologisk, vegetarisk, helst närproducerad och lokalt tillagad. Genom matutmaningen vill vi att västeråsarna, handlare och restauranger med flera ska se ekologiska livsmedel och vegetarisk mat som ett klimatsmart val.

Vi vill också satsa på maten för de äldre västeråsarna. Därför vill vi införa ett matlyft för äldre där de erbjuds välsmakande, näringsrik mat producerad med ekologiska livsmedel.

Det rödgröna samarbetet och den borgerliga Västeråsalliansen har även kommit överens om 14 gemensamma uppdrag inom Västerås stads verksamheter.

Vi är överens om att beställar- och utförarmodellen ska ses över för att öka den demokratiska styrningen och minska byråkratin. Arbetstiderna ska utredas. Orsakerna till att så många arbetar deltid ska kartläggas. Heltid ska vara normal arbetstid och deltid en möjlighet.

Det finns områden där vi tycker olika. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår till exempel att det kommunala vårdnadsbidraget avvecklas den 1 juli 2011. Effekterna av de senaste årens upphandlingar ska ses över.

Vi vill även planera för en ny väg med normal och säker standard till Gäddeholm.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons