Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgröna: Sjöfarten och hamnen är viktiga förmiljön

I kväll sammanträder Västerås kommunfullmäktige. Ett av beslutsärendena gäller godkännande av investering i nya kranar för Mälarhamnar AB.

Annons

Investeringen är den enskilt största som Mälarhamnar genomfört. Beslutet innebär att vi inte enbart löser dagens behov av ny utrustning, utan även möter de behov och krav som våra kunder kommer att ställa inom en snar framtid.

Mälarhamnars ålderstigna maskin- och kranpark uppfyller i dag inte ökade krav från kunderna avseende driftsäkerhet, leveranstider och kostnadseffektivitet. Läget blev i höstas akut när tunglyftskranen i Västerås havererade. Styrelsen fattade då beslutet att det nu var dags att satsa på nyinvesteringar. Genom investering i två nya kranar till Västerås och en i Köping ersätter vi inte bara den havererade kranen utan visar att Mälarhamnar satsar för framtiden och att kunderna kan behålla och utveckla sina verksamheter i området.

I Mälarhamnars uppdrag ligger att tillförsäkra det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med tillhörande terminalverksamhet och godshantering. Våra kunder sätter sin tilltro till möjligheterna att via hamnarna exportera och importera varor som möjliggör en kostnadseffektiv produktion. Vi behöver följa med våra kunder i utvecklingen och visa att vi kan erbjuda god kapacitet, tillgänglighet, flexibilitet, stabilitet och säkerhet. Investeringen i de nya kranarna är därför helt nödvändig.

I Mälardalen finns det stora kapacitetsproblem för godstransporter på väg och järnväg. Sjöfarten är en outnyttjad potential, fartyg kan komplettera tåg och lastbilar och hamnar kan komplettera varandra. De satsningar vi nu gör i Mälarhamnar innebär ökade möjligheter att kunna flytta över godstransporter till sjöfarten. De innebär också stora miljövinster då vi behöver minska koldioxidutsläppen från den tunga lastbilstrafiken.

Mälarhamnar är en viktig tillgång för infrastrukturen i hela regionen. Med kraninvesteringen visar vi våra kunder och regionens företag att vi stärker vår position som hamn och logistikknutpunkt i regionen. Genom effektiva godstransporter skapas förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet lokalt och i regionen. Som exempel kan nämnas behoven av transporter för ABB i Västerås och Ludvika, Mälarenergi samt en växande gruvnäring i Bergslagen.

Kraninvesteringen ger kraft åt hela regionen och är en satsning på mer miljövänliga transportsystem. Vårt mål är att Mälarhamnar AB utvecklas till att bli Sveriges mest effektiva och säkra hamnföretag.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons