Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgröna: Staten kan bättre än så här om järnvägar och vägar

Annons
Fler tåg i framtiden. Rödgröna politiker kräver fler och bättre järnvägsspår för både passagerare och gods, samt motorväg Västjädra--Köping. foto: scanpix

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i transportsystemet. Vi har tagit del av Trafikverkets utredning som nu är ute på remiss. Landstinget och kommunerna i Västmanland börjar i år att betala ut sin andel av den medfinansiering på nära 600 miljoner kronor som vi bidrar med för att lösa trafik-situationen in till Stockholms central. Vi vill påminna om att denna överenskommelse samt det jobb som görs inom Mälardalen inom ramen för ”En bättre sits”. Det är grunden i och en förutsättning för den framtida utvecklingen av regionens transportsystem.

Utredningen har utgått från samma ekonomiska nivå som i dag. Med de kraftiga satsningarna på drift och underhåll innebär det stora minskningar i ramarna för investeringar i infrastrukturen. Det är förvånande särskilt som utredningen inte visar vilken kapacitet som behövs i de växande storstadsregionerna, för de ökade godsmängderna eller vilka investeringar i transportsystemet som krävs för att nå klimatmålen.

Befolkningen i Mälardalen kommer, enligt utredningen, att öka kraftigt och kapacitetsproblemen kommer att bli större. Behoven i Mälardalen är dock undervärderade, prognoserna som används är sex år gamla. Den mest aktuella bedömningen visar att vår del av landet kommer att öka väsentligt mer än vad Trafikverket räknat med. Det innebär att utredningen baseras på en prognos som understiger den förväntade befolknings-ökningen med 700 000 invånare, vilket nästan motsvarar dagens totala folkmängd i Göteborg och Malmö tillsammans.

Ett växande Mälardalen är i stort behov av bra tågförbindelser mellan Arlanda och de större städerna i regionen. Detta kräver investeringar i spårkapacitet. Då ett hög-hastighetsnät, enligt Trafikverket, ligger mycket långt fram i tiden måste förutsättningarna för bra tågförbindelser mellan östra Mellansverige och Göteborg, Malmö och Oslo säkras genom kapacitets-höjande åtgärder på befintliga banor.

För Västmanlands del vill vi särskilt peka på att kapaciteten på Mälarbanan måste säkras för både persontrafik och gods. Hög kapacitet och kortare restider ända in till Stockholms central måste säkerställas genom att Mälarbanan till 2017 byggs ut till fyra spår på hela sträckan Tomteboda–Kallhäll, samt att en ny station uppförs i Sundbyberg och en bangårdsombyggnad genomförs i Västerås.

I utredningen framstår det som att E18 är färdigutbyggd avseende motorvägsstandard efter färdigställandet av Sagån–Hälla/Västerås. Vår uppfattning är att även sträckan Västjädra–Köping behöver uppgraderas till motorväg så att enhetlig standard råder hela vägen mellan Örebro och Stockholm. När trafiken på denna vägsträcka måste ledas om vid olyckor, leds tung trafik in genom Kolbäck, vilket inte är bra.

Ett förlängt mötesspår i Brattheden på Bergslagspendeln behöver snarast byggas för den omfattande arbets- och studiependlingen på sträckan och för att möta utvecklingen av godstrafiken. Vi vill dessutom att planeringen av järnvägarna mellan Västerås och Eskilstuna samt Dalabanan avancerar med en järnvägsutredning.

Det är viktigt att Trafikverket hanterar de kapacitetsbehov som uppstår vid expansionen av gruvnäringen. I vårt närområde nämner utredningen endast gruvorna i Ludvika-området. Med stor sannolikhet kommer även gruvproduktion att startas i Riddarhyttan och Norberg under utredningens tidsperspektiv. Det är därför stor risk att nuvarande prognos för godsvolymer är kraftigt underskattad.

Vi är beredda att tillsammans med Trafikverket hitta lösningar för transport-systemet i regionen. Staten måste då vara öppen för att hitta gemensamma finansieringslösningar även för regional infrastruktur som har stor betydelse för kapacitet och effektivitet. Vi vet att staten kan bättre än så här. Nu är det upp till bevis för regeringen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons