Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgrönt styre med sjunkande resultat

Socialdemokraterna skriver gärna artiklar om högskolan och Vänsterpartiet om friskolor men undviker vår viktigaste utmaning i Västerås.

Annons
Fullmäktigefråga. Folkpartiet begär en debatt i Västerås kommunfullmäktige om sjunkande skolresultat.Foto: VLT:s arkiv

Det gäller de dåliga resultaten på våra skolor, i synnerhet inom de kommunala men också på vissa fristående skolor och gymnasieskolor. Politiken leds lokalt av en socialdemokrat och en vänsterpartist i en rödgrön koalition.

Trots långa artiklar och fina utspel om prioriteringar genomförs besparingar i skolan, med en lärarkår som går på knäna, en stoppad lärarlönesatsning och fokus på fastigheter mer än på skolans resultat. Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för vilka villkor vi ger rektorer och lärare.

Det är konsekvensen av Socialdemokraternas kommunalisering av skolväsendet.

Folkpartiet är kritiskt till att nuvarande rödgröna styret inte ger goda villkor att utöva pedagogiskt ledarskap på skolorna, inte heller ger lärarna rätt förutsättningar att fokusera på undervisning och stöd till eleverna i klassrummet. Folkpartiets nationella satsning på karriärtjänster når cirka 200 lärare på Västerås samtliga skolor.

Men kommunen som arbetsgivare och de fristående har ett eget ansvar att satsa på högre löner och fler karriärvägar. Folkpartiet går till val på att göra en satsning på skolan och på lärarnas löner men främst på att bryta den trend som vi noterar efter fyra år med rödgrönt styre.

Barngrupperna i förskolan ökar markant, lärartätheten minskar och kunskapsresultaten sjunker.

De politiska kraven är för lågt satta och mäter för mycket lägstanivån i resultat i stället för att ha som mål att fler elever ska nå de högsta betygen. Sammanfattningen av skolpolitiken 2013 är en dramatisk läsning som ansvariga duckar för.

Västeråseleverna presterar långt under riksgenomsnittet. Detta är genomgående i hela grundskolans låg-, mellan- och högstadium.

Elevernas lust att lära har enligt förvaltningen kontinuerligt sjunkit, i synnerhet bland de kommunala skolorna. Detta är en allvarlig signal på att något är fel.

Vi måste fokusera på lärarnas insatser. Vi måste också fokusera på elevernas rätt till stöd och kontinuerlig uppföljning av resultaten i hela skolan.

Detta kräver i sin tur ett aktivt politiskt ledarskap, vilket saknas i dag med en vikarieverksamhet som havererat, skolor som tvingas spara och där lärarnas och rektorernas arbetsmiljö nått en kritisk nivå.

Vi vill säkra lärarkompetensen genom årliga kartläggningar. Andelen behöriga och ämnes- behöriga lärare måste öka.

Lärarlönerna måste höjas och individuell lönesättning måste införas på riktigt. Duktiga lärare och lärare som är ämnesansvariga måste premieras särskilt.

Rektorerna måste få mandat att agera inom ramen för sin budget och politiskt måste skolpengen fördelas till de skolorna med störst behov, men också hamna på skolverksamhet och inte på lokaler och administration.

Västerås sjunkande skolresultat har hamnat i skymundan under hela mandatperioden som de rödgröna haft ansvaret. Redovisningen till kommunfullmäktige har mest fokus på organisatoriska förändringar och på mycket annat än kärnan i uppdraget; elevernas resultat och kvaliteten i förskola, skolan och gymnasieskolan.

Folkpartiet kommer nu hos kommunfullmäktiges ordförande begära en extra fullmäktigedebatt om det allvarliga läget i Västerås när det gäller elevernas resultat. För att använda förvaltningens ord; våra resultat ligger i underkant och kräver handling.

Roger Haddad (FP) kommunalrådskandidat

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons