Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad: Folkpartiet bör inte låta Rikskriminalpolisen signalspana

En av regeringens prioriteringar de senaste åren har varit att förstärka skyddet för vår demokrati.

Annons

I en tid där extremistiska och våldsbejakande rörelser är aktiva är det befogat att SÄPO arbetar effektivt för att upptäcka och förebygga attentat eller planerade hot mot svenska intressen och vår demokrati. Debatten om signalspaning via FRA har varit en omdiskuterad fråga och riksdagen avgjorde under 2008/2009 ärendet efter tillägg som skulle säkerställa ett antal integritetaspekter. Justitieutskottet har under det senaste året debatterat och tagit ställning till flera förslag som presenterats av regeringen eller som en konsekvens av vårt medlemskap i den europeiska unionen.

Flertalet av dessa åtgärder är av integritetskränkande karaktär. Därför måste vi från svenskt håll aktivt påverka EU-beslut i riktning för ett bättre integritetsskydd. Vi har i ett antal ärenden lyckats slå fast viktiga integritetsvärden, förbättringar har exempelvis gjorts när de brottsförebyggande myndigheter ska ha tillgång till vissa uppgifter, vilka uppgifter och hur dessa ska tillhandahållas efter domstolsprövning. Vi har vidare fått gehör för kortare lagringstider vilket är en viktig framgång. Förslag som regeringen lägger på eget initiativ måste granskas extra noga och eftersom vi själva råder över utformningen är det vikigt att värna den personliga integriteten så långt det går. Det finns fortsatt en osäkerhet i Europa och SÄPO har i underlag pekat på de hot som finns. Slutsatsen i dag är att det inte föreligger något direkt hot mot Sveriges styrelseskick.

Däremot förekommer det att enskilda har kontakt med rörelser utomlands som drivs av en viss politiskideologisk eller religiös åsikt och som kan komma att planera attentat utomlands eller inom Sverige. SÄPO har med all rätt begärt att få signalspana som del av sin underrättelseverksamhet i syfte att bli ännu mer effektiv i sitt brottsförebyggande arbete. I samband med denna förfrågan till regeringen har även Rikskriminalpolisen begärt att också få möjlighet att signalspana. Rikskriminalpolisen har den viktiga uppgiften att bedriva aktiva insatser mot den organiserade brottsligheten. De har visat positiva resultat, inte minst genom att upptäcka kopplingen mellan grovt kriminella gäng och ekonomisk brottslighet. Dess operativa enhet i Sverige kommer fortsatt vara viktig. Detta behöver inte innebära att vi politiskt ska gå med på alla önskemål från myndigheterna.

Folkpartiet måste i regeringen driva åsikten att inte tillmötesgå Rikskriminalpolisens önskemål om signalspaning, här måste vi dra en gräns. Att tillåta signalspaning för SÄPO vars uppdrag är att motverka terrorism och värna rikets säkerhet är en sak. Detta kräver underrättelser med bevakning utomlands vilket motiverar signalspaning utfört av svenska myndigheter, vi ska inte vara beroende av andra länder. De motiv som Rikskriminalpolisen har angett är inte lika självklara när man gör integritetspolitiska avvägningar. Inte minst med tanke på riksdagens tidigare beslut att signalspaning endast ska få genomföras restriktivt utifrån konkreta, tydliga riktlinjer. Detta med hänsyn till den personliga integriteten. Regeringen bör därför i sitt kommande förslag som snart läggs till riksdagen inte ta med förslag om att låta Rikskriminalpolisen få signalspana.

Roger Haddad (FP), Riksdagsledamot för Västmanland, Justitieutskottet, ledamot av Rikspolisstyrelsens styrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons