Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad (fp): Att ställa krav är att bry sig

Resultaten i skolan måste bli bättre. Det är ett av folkpartiets och Västeråsalliansens viktigaste mål vid sidan av målet att få fler i arbete.

Annons

Utöver de satsningar som görs inom vuxenutbildningen och insatser för att minska ungdomsarbetslösheten sker mycket för att förebygga avhopp i skolan och se till att fler elever lämnar skolan med tillräckliga kunskaper. De beslut som Västeråsalliansen tagit de första två åren håller på att implementeras i verksamheterna.

En av de viktigaste satsningarna är att få fler behöriga lärare i allmänhet och ämnesbehöriga i synnerhet. Att förändra resultaten i skolan är ett långsiktigt arbete och det ställer höga krav på skolans rektorer och lärare.

Utbildningsplanen är tydlig. Vi ska förbättra våra resultat och vi ska fokusera på kunskapsuppdraget. När det gäller resultaten finns det en stor potential fortfarande på vissa skolor och på vissa program. Några skolor har förbättrat sina betygsresultat, andra står kvar på samma nivå som året innan. Några gymnasieskolor redovisar sämre resultat på vissa program och det är mycket bekymmersamt. Att få fler elever att lämna gymnasieskolan med en godkänd gymnasieutbildning är viktigt för att förebygga utanförskap och ungdomsarbetslöshet.

Lärlingsutbildningarna som infördes under hösten kommer att byggas ut och breddas, det är en uttalad ambition från nämndens sida. Fler elever ska kunna välja en lärlingsutbildning, där halva studietiden tillbringas på en arbetsplats. Målet är att få en anställning efter avslutade studier och många företag efterfrågar en lärlingsutbildning med god kvalitet. Samverkan med arbetslivet är en viktig förutsättning för att lyckas med detta.

En förutsättning för att uppnå vår skolpolitik är att verksamheterna fokuserar på kunskapsuppdraget. Skolan måste ställa tydliga krav på eleverna. Att ställa krav i skolan är att bry sig. Det gäller både grundskolans tidigare år där vi är angelägna att ha tidigare och fler utvärderingar, till att utvärdera effektiviteten och genomströmningen av svenska för invandrare. Syftet är detsamma. Om skolan upptäcker att en elev inte når målen ska vi sätta in det stöd som behövs för att eleven ska uppnå målen. Detta gäller också sfi-eleverna. Vi ska se till att den inriktning den enskilde erbjuds faktiskt bidrar till att man kan gå vidare till studier eller ett arbete.

Resultaten påverkas starkt av den skolpolitik som förs. Fram till hösten 2006 bedrevs det en kravlös socialdemokratisk och vänsterpartistisk skolpolitik. Skillnaden är att vi är mer positiva till betyg, skriftliga omdömen och fler och tidiga utvärderingar i skolan samt inom svenska för invandrare.

Vi ställer krav på bättre och tätare uppföljning och vi vill att eleverna ska lära sig läsa, skriva och räkna i grundskolan och inte först på gymnasiet.

Vi tycker att alla ämnen är viktiga, inte bara matematik, svenska och engelska. Vi har skärpt intaget för dem som tidigare godtyckligt togs in på lediga platser på gymnasiet utan tillräckliga förkunskaper. Av dessa elever har en majoritet hoppat av studierna, alternativt fortsatt gymnasiets tre år utan att gå ut med en godkänd utbildning. Fortfarande kan vi i gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar läsa att en viktig förklaring till att många elever på ett visst program lämnat gymnasiet utan godkända resultat är att de hade dåliga förkunskaper när de kom in. Detta tillät socialdemokraterna och vänsterpartiet, man ställde inga krav.

Vår skolpolitik utgår från tydligare förväntningar, arbetsro och en satsning på lärarnas kompetens. Detta är avgörande för våra framtida resultat och visionen att vi ska bli Sveriges bästa skolkommun där alla elever får en faktisk möjlighet att klara skolan.

Roger Haddad

kommunalråd,

ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons